GOCAVLAANDEREN

GOCA VL GROEPERING VAN DE VLAAMSE ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Het vormingscentrum van GOCA VLAANDEREN

Het vormingscentrum van GOCA VLAANDEREN staat in voor de coördinatie van de opleidingen die leiden tot het verruimen en het op niveau houden van de bekwaamheden van de inspecteurs en examinatoren van de sector. GOCA VLAANDEREN stelt zich als doel de werkwijze van het personeel te uniformiseren om zo op permanente wijze de kwaliteit van de dienstverlening door de leden-ondernemingen te verhogen.

Om beter te kunnen voldoen aan de vraag naar opleidingen in de sector sluit het vormingscentrum akkoorden met externe partners zoals Cevora, Educam, Wabco, Rauwers, Kape, Atrium, Jesco,...

Het vormingscentrum richt promotieopleidingen in, die bedoeld zijn als basisopleiding voor iedere functie binnen de sector, alsook bijscholingen.

Meer inlichtingen over de cijfers van het centrum en over de verscheidene opleidingen zijn opgenomen in het jaarverslag.