GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Over het rijbewijs

Sinds 1977 legt elke kandidaat-bestuurder een theorie- en een praktijkexamen af met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B. Teneinde voor deze examens te slagen, dient de kandidaat te beschikken over kennis inzake het verkeersreglement en over de nodige vaardigheden om een voertuig te besturen, maar eveneens over voldoende ervaring in het wegverkeer.
De afdeling rijbewijs heeft als opdracht het opvolgen van de ontwikkelingen van de reglementering betreffende het rijbewijs en de wegcode. Deze reglementering wordt, door studies en onderzoek, omgezet in actuele examenvragen en in een aangepaste evaluatie van het praktijkexamen. De afdeling verschaft ook algemene informatie aan de kandidaten voor het rijbewijs.


Een veiliger verkeer

Om een hogere graad van verkeersveiligheid te bereiken, moeten het theorie- en het praktijkexamen worden afgestemd op de rijvaardigheid en het rijgedrag van de nieuwe bestuurders.

De evaluatie van het praktijkexamen werd daarom uitgebreid met een beoordeling van de houding en het sociale gedrag van de kandidaat in relatie tot het verkeersveilig en zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Veel verkeersongevallen zijn te wijten aan menselijke fouten. Daarom dient men eveneens op het niveau van de bestuurder op te treden om de beste beoordeling te verkrijgen.

 

Een gezonder leefmilieu

Tijdens het examen voor het behalen van een rijbewijs wordt de kandidaat ook getoetst op het naleven van de principes van ecodriving. Het gaat hierbij om het respect voor het milieu door aangepast gebruik van brandstof en het anticiperen op de situaties die zich kunnen voordoen in het verkeer. Tijdig vertragen, versnellen en schakelen met beperkt toerental staan gelijk met ecologisch maar ook economisch verantwoord rijden, wat gelijkstaat met minder milieuvervuiling en lager brandstofverbruik.

 

Een betere informatie naar de consument toe

De kandidaten kunnen tijdens de voorbereiding op het praktijkexamen beroep doen op de informatiebrochures ter beschikking gesteld door GOCA. Deze brochures zijn beschikbaar in alle examencentra en op de websites van GOCA en van de leden-ondernemingen.

 

Een eenduidige en systematische klantendienst

Sinds 2007 beschikken de leden-ondernemingen en GOCA over de ISO 9001-certificatie voor de afdeling rijbewijs, waardoor zij  een eenduidige en systematische kwaliteitsservice aan hun klanten kunnen bieden. De certificatie wordt jaarlijks door een opvolgingsaudit opgevolgd en wordt om de drie jaar hernieuwd via een hercertificatieprocedure.