GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Praktijkexamen AM

 

Brochure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medische minimumnormen

Om een (voorlopig) rijbewijs te kunnen verkrijgen, moet u een verklaring op eer ondertekenen waarmee u verklaart dat u bij uw weten niet lijdt aan lichaamsgebreken of aandoeningen, die vermeld zijn in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Lees aandachtig de folder met medische minimumnormen betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig.

Indien u de folder hebt gelezen en begrepen, en de verklaring op eer kan ondertekenen, kan u een (voorlopig) rijbewijs aanvragen.

Indien u de folder hebt gelezen en begrepen, maar de verklaring op eer niet kan ondertekenen, moet u zich wenden tot een arts naar keuze.

 


Vergoeding praktijkexamen

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

 


Examencentra

U kan het praktijkexamen afleggen in het examencentrum van uw keuze.