GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Over de autokeuring

De afdeling die instaat voor de autokeuring is belast met het opvolgen van de technische ontwikkelingen en van de reglementeringen betreffende de keuring van voertuigen, en bestudeert de innovaties en middelen die kunnen bijdragen tot de actualisatie van de technische infrastructuur.


Een veiliger verkeer

AKCT

De regelmatige technische keuring van het Belgische wagenpark betekent een belangrijke bijdrage tot de verkeersveiligheid. Hoe een voertuig ook ontworpen is, het gebruik ervan zal enerzijds leiden tot een geleidelijke slijtage en anderzijds tot een gewijzigde afstelling van bepaalde onderdelen. Dit betekent dat de oorspronkelijke eigenschappen en normen niet behouden blijven. De bestuurder stemt op onbewuste wijze zijn rijgedrag af op de geleidelijk afnemende technische capaciteiten van zijn voertuig. Daarom is de verplichte autokeuring van personen- en bedrijfsvoertuigen een nuttig middel om te duiden op het belang van een goed onderhouden voertuig, zowel voor de veiligheid van de inzittenden als voor de veiligheid van de andere weggebruikers.

Een gezonder leefmilieu

De autokeuring ziet er ook op toe dat de voertuigen de gangbare milieunormen respecteren en kan zo bijdragen tot de vermindering van de luchtvervuiling. De emissiemetingen maken deel uit van de verplichte controlepunten.

Een betere bescherming van de consument

De basis bij uitstek voor de bescherming van de consument is de onafhankelijkheid, los van elke commerciële activiteit in de autosector, van de erkende ondernemingen voor autokeuring. Het keuren van voertuigen, los van dit commercieel belang, garandeert een objectief en uniform keuringsresultaat. Die stelling wordt ook vooropgesteld door het Europees Parlement: in haar Resolutie van 27 september 2011 betreffende de verkeersveiligheid in Europa (periode 2011-2020) richt het Europees Parlement zich tot de Europese Commissie. Zij dringt erop aan dat de keuring op uniforme wijze zou plaatsvinden in heel Europa en verwacht dat dit enkel kan gerealiseerd worden door onafhankelijke gecertificeerde keuringsinstanties.

 

Naar aanleiding van de tweedehandskeuring krijgt de potentiële koper van een tweedehandswagen, naast het keuringsbewijs, een tweedehandsrapport dat belangrijke informatie verschaft over de technische staat van het voertuig. Ook wordt er automatisch een CAR-PASS uitgereikt samen met een geldig keuringsbewijs. Deze CAR-PASS biedt een officiële waarborg betreffende de reële kilometerstand en verhindert dus de mogelijke fraude van de kilometertellerstand.

Een eenduidige en systematische klantendienst

Sinds 1999 beschikken de leden-ondernemingen en GOCA over de ISO 9001-certificatie voor de afdeling autokeuring, en kunnen zij zo een eenduidige en systematische kwaliteitsservice aan hun klanten bieden. De certificatie wordt jaarlijks door een opvolgingsaudit opgevolgd en wordt om de drie jaar hernieuwd via een hercertificatieprocedure.