GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Invoer buiten de Europese unie

 

Een motorfiets of een bromfiets die in België ingevoerd wordt moet, om ingeschreven te worden, een gelijkvormigheidskeuring ondergaan in een bevoegd keuringscentrum. Opgelet ! De gelijkvormigheidskeuring voor een motorfiets/bromfiets wordt enkel uitgevoerd in de tot daartoe erkende keuringscentra. Klik hier om het erkend keuringscentrum van uw streek te vinden.


Het voertuig wordt ingevoerd vanuit een land BUITEN DE EUROPESE UNIE / Overeenstemmingsprocedure als alleenstaand geval

 

Stap 1 : Aanvraagformulier voor de overeenstemmingsprocedure

De klant vraagt een aanvraagformulier voor de goedkeuring in een bevoegd keuringscentrum en vult het voor hem bestemde vak in.
Na betaling van een vergoeding van € 317 wordt een dossier van goedkeuring als alleenstaand geval opgesteld, en een voorlopig nummer wordt aan het Proces-Verbaal van Goedkeuring als alleenstaand geval toegekend. Er wordt een afspraak gemaakt voor een keuring.


Stap 2 : Administratieve keuring - identificatie van het voertuig

Het voertuig moet voorgereden worden in een bevoegd keuringscentrum. De inspecteur gaat over tot de identificatie van het voertuig door de volgende documenten na te gaan:

 • het aanvraagformulier met voorlopig PVG-nummer als alleenstaand geval toegekend door een bevoegd keuringscentrum
 • het kentekenbewijs met inschrijvingsnummer van het land van herkomst
 • het douanedocument (vignet 705)
 • de aankoopfactuur
 • een attest of technische fiche van de constructeur met vermelding van de cilinderinhoud, het aantal cilinders, het maximumvermogen, het toerental dat aan dit vermogen beantwoordt en de emissiewaarden (enkel indien deze gegevens niet worden weergegeven op een ander document of op het plaatje van de constructeur dat aangebracht wordt op het voertuig zelf).

moto


Stap 3 : Tests

De volgende tests worden uitgevoerd :

1. Identificatie van de motor en van de overbrenging

2. Identificatie van de uitlaat en van de luchtfilter

3. Nazicht van de volgende lichten en reflectoren (aantal, plaats, kleur) :

 • grootlichten;
 • dimlichten;
 • standlichten voor- en achteraan;
 • stoplichten;
 • kentekenplaatverlichting;
 • reflector achteraan;
 • richtingaanwijzers.

4. Nazicht van de gelijkvormigheid van de achteruitkijkspiegel :

 • aantal (minimum 1 links) ;
 • verplichte homologatie.

5. Weging van het voertuig :

 • Gewicht op het voorwiel met de persoon die de remmentest zal uitvoeren zittend op het voertuig (dit geldt enkel voor de tweewielige motorfietsen);
 • Gewicht op het achterwiel met de persoon die de remmentest zal uitvoeren zittend op het voertuig (dit geldt enkel voor de tweewielige motorfietsen):
 • Totale tarra (maximum 400 kg);
 • Registratie van de Maximum Toegelaten Massa op het plaatje.

6. Totale lengte van het voertuig en van de wielbasis :
De totale lengte wordt gemeten zonder rekening te houden met de richtingaanwijzers en de achteruitkijkspiegel. De maximale breedte is vastgelegd op 1 m voor de motorfietsen zonder zijspanwagen, en op 2 m voor de motorfietsen met zijspanwagen en voor de driewielige motorfietsen.

7. Nazicht van de gelijkvormigheid van de banden :
De voertuigen moeten uitgerust zijn met banden met toereikende loadindex en snelheidsindex.

8. Remmentests:

 • Voor de tweewielige motorfietsen :

Aan de hand van een remmeter wordt de remkracht gemeten op voor- en achterwiel. De remdoelmatigheid wordt berekend op basis van deze metingen.

 • Voor de motorfietsen met zijspanwagen en de driewielige motorfietsen:

Aan de hand van een vertragingsmeter wordt de snelheidsvermindering bij gelijktijdig gebruik van de twee reminrichtingen gemeten.

9. Meting van het geluidsniveau bij stilstand (draaiende motor).

10. Meting van het geluidsniveau al rijdend.
Deze geluidstest wordt op de openbare weg uitgevoerd.

 

Stap 4 : goedkeuringsverslag

Een goedkeuringsverslag wordt dan opgesteld en opgestuurd naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Een uitnodiging tot betaling van 476 € wordt toegestuurd na ontvangst van de aanvraag.

 

Nadien beslist de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer :

Ofwel stemt het voertuig niet overeen met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1974:

 • Het voertuig kan als dusdanig niet ingeschreven worden
 • Het voertuig moet gelijkvormig gemaakt worden
 • Een nieuwe afspraak moet gemaakt worden in een bevoegd keuringscentrum et de procedure voor administratieve keuring en de goedkeuringstests moet opnieuw gevolgd worden.

Ofwel is het voertuig in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1974:

 • Een Proces-Verbaal van Goedkeuring (PVG) als alleenstaand geval wordt toegekend.
 • Het voertuig wordt ingeschreven.