GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Invoer binnen de Europese Unie

Het voertuig wordt ingevoerd vanuit een LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE of vanuit een verdragsluitende Staat van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, Zwitserland en Lichtenstein)

 

HET VOERTUIG BESCHIKT NIET OVER EEN EUROPESE TYPEGOEDKEURING OF EUROPEES GELIJKVORMIGHEIDSATTEST (COC)


HET VOERTUIG BESCHIKT OVER EEN EUROPESE TYPEGOEDKEURING OF EUROPEES GELIJKVORMIGHEIDSATTEST (COC)