GOCAVLAANDEREN

GOCA VL GROEPERING VAN DE VLAAMSE ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Missie

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

In 1933 werden de eerste ondernemingen belast met de autokeuring officieel erkend door de overheid. Daar het nodig was gestandardiseerde en eenvormige contacten te onderhouden met de overheid en de andere federaties die actief zijn in de automobiel- en transportsector werden deze ondernemingen uiteindelijk in een federatie verenigd in 1938 onder de noemer GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. De groepering werd officieel erkend als vzw in 1962. In 1965 werd de organisatie van de rijbewijsexamens voor de vervallenverklaarden toegevoegd aan de opdracht die door de overheid werd toevertrouwd aan de leden-ondernemingen. In 2019 is de vzw GOCA VLAANDEREN opgericht.

 

Via GOCA VLAANDEREN coördineren de leden-ondernemingen vandaag de werking in Vlaanderen van 43 keuringscentra en 16 examencentra tot het behalen van het rijbewijs, overeenkomstig de instructies en onder de controle van de bevoegde Vlaamse overheid. Teneinde deze opdracht uit te voeren beschikt GOCA VLAANDEREN over de diensten «Autokeuring» en «Rijbewijs» om de technische en reglementaire ontwikkelingen en innovaties van de sector te volgen. GOCA VLAANDEREN beheert tevens een dienst informatica die de sector ondersteunt, alsook een vormingscentrum voor de opleiding en de bijscholing van inspecteurs en examinatoren.

 

Als onafhankelijk platform draagt GOCA VLAANDEREN bij tot netwerkvorming, expertise-ontwikkeling, gegevensuitwisseling en opleiding voor de autokeuring- en rijbewijssector.

GOCA VLAANDEREN behartigt het belang van zijn leden en wil een betrouwbare partner zijn in het streven naar maatschappelijk verantwoorde mobiliteit en verkeersveiligheid.