GOCAVLAANDEREN

GOCA VL GROEPERING VAN DE VLAAMSE ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Vlaamse overheid - MOW

Keuring langs de weg

FOD Mobiliteit

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2014/47/CE moeten er langs de weg systematisch technische keuringen uitgevoerd worden op vrachtwagens, autobussen en autocars die op het Belgisch territorium rijden. Gezien België het transitland bij uitstek is, is deze keuring bijzonder belangrijk. De gegevens die hierbij ingewonnen wordengeven een correct beeld weer van de staat van het technisch park bedrijfsvoertuigen.

 

Een overeenkomst tussen de bevoegde overheid, de leden-ondernemingen en GOCA VLAANDEREN heeft de ontwikkeling van de procedure voor de keuring langs de weg mogelijk gemaakt. GOCA VLAANDEREN heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het technisch concept om keuringen met een specifieke mobiele uitrusting te kunnen uitvoeren. Samen met de diensten van de bevoegde overheid coördineert GOCA VLAANDEREN de keuringen die uitgevoerd worden door de inspecteurs van de leden-ondernemingen. GOCA VLAANDEREN neemt ook de opleiding van de inspecteurs en het onderhoud van de mobiele uitrustingen op zich.

 

Meer inlichtingen over statistieken betreffende de voertuigen die onderworpen worden aan een keuring langs de weg en de vastgestelde gebreken kan u vinden in het jaarverslag.

CLW