GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Actualiteit van de autokeuring

 

Overlegcomité 24 maart 2021

Alle technische keuring van voertuigen kunnen blijven plaatsvinden.

Ontdek de bijbehorende coronamaatregelen

 

Controleer de ruitensproeiers van uw wagen voor u in vriesweer de baan op gaat

 

Tijdens dit extreme winterweer worden de autoruiten snel vuil. Om een goede zichtbaarheid te garanderen, is het essentieel dat de ruitensproeiers goed werken. Bij extreem koude temperaturen kunnen ze bevriezen, of het laten afweten omdat de sproeivloeistof bevroren is. Opgelet! Dit is een controlepunt tijdens de technische keuring.

Gaat u de baan op? Controleer dan altijd uw ruitensproeiers, maak ze sneeuw- en ijsvrij en vul indien nodig het reservoir aan met sproeivloeistof dat antivriesmiddel bevat. Zijn de sproeiers nog altijd bevroren? Probeer dan het gaatje te doorprikken met een kleine naald.

Neem uw voorzorgen bij koude temperaturen. Controleren of uw ruitensproeiers goed werken is niet het enige wat u moet doen. Maak uw voertuig altijd sneeuwvrij voor u vertrekt: niet alleen de lichten en de ruiten, maar ook uw motorkap en het dak. Pas zeker uw rijgedrag aan en wees voorzichtig wanneer u de baan op gaat.

 

Nieuwe nummerplaten vanaf 1 januari 2021


De commerciële plaat (ook wel proefrittenplaat, handelaarsplaat of beroepsplaat genoemd) is bedoeld voor professionals in de automobielsector.

De nationale plaat is bedoeld voor elke natuurlijke of rechtspersoon in België en verbonden aan een voertuig om gedurende een periode van 20 dagen bepaalde formaliteiten te vervullen.


Kentekenplaten tweedehandskeuring vanaf 1 januari 2021

Deze instructie beschrijft de verschillende combinaties van kentekenplaten en & -bewijzen voor de tweedehandskeuring.


Combinatie 1

• het voor dit voertuig laatst uitgereikte kentekenbewijs
• de met dit kentekenbewijs overeenkomstige kentekenplaat

Het laatst uitgereikte kentekenbewijs kan een Belgisch of buitenlands kentekenbewijs zijn, een kentekenbewijs van een tijdelijke inschrijving onder een transitplaat of nationale plaat. Opgelet: Duitse transitplaten met gele rand zijn niet geldig in België.


Combinatie 2

• het voor dit voertuig laatst uitgereikte kentekenbewijs
• een commerciële plaat en het bijbehorende kentekenbewijs

Enkel de volgende commerciële platen worden aanvaard: een proefrittenplaat van het formaat x-ZZx-xxx met geldigheidssticker 2021, de handelaarsplaat, de beroepsplaat en een Nederlandse of Luxemburgse handelaarsplaat.


Combinatie 3

• het voor dit voertuig laatst uitgereikte kentekenbewijs
• een andere kentekenplaat, op voorwaarde dat de houder ervan ook als houder op de aanvraag tot inschrijving wordt vermeld

Als het laatst uitgereikt Belgische kentekenbewijs uit twee delen bestaat (sinds sep 2013), dan moeten beide delen aangeboden worden. Als een Belgisch kentekenbewijs verloren is, volstaat een verklaring van onvrijwillig verlies met vermelding van de vorige inschrijving.


Alle voorgelegde documenten moeten originelen zijn.

 

 

 

Coronamaatregel technische keuring

 

Overgangsperiode voor gebreken aan lichten wordt verlengd tot 1 oktober 2021

 

Sinds 1 december 2019 worden gebreken aan lichten en reflectoren strenger beoordeeld bij de technische keuring van voertuigen. Om bestuurders eerst de kans te geven om die te laten herstellen zonder de kosten van herkeuring te moeten betalen, was een overgangsperiode tot 1 december 2020 voorzien. "Omwille van corona verlengen we die termijn tot en met 30 september 2021. We willen helpen het aantal verplaatsingen te beperken, de klanten te ontzorgen en de keuringscentra niet extra te belasten", zegt Filip Boelaert, secretaris-generaal bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW). "We geven klanten nog altijd het advies om gebreken zo snel mogelijk te laten herstellen, maar er wordt tot eind september volgend jaar geen herkeuring opgelegd."

 

Rekening houden met gezondheidscrisis

De strengere regelgeving rond gebreken aan lichten en reflectoren geldt sinds 1 december vorig jaar en is van toepassing op alle voertuigen. Bestaande controles werden strenger en er werden nieuwe controles ingevoerd. "Aangezien het om kleinere gebreken gaat, hebben we voor een klantvriendelijke aanpak gekozen met een overgangsperiode. Nu verlengen we die termijn omdat we willen rekening houden met de huidige gezondheidscrisis", aldus Filip Boelaert van het Departement MOW. "We willen helpen het aantal verplaatsingen te beperken én ook de contacten tussen mensen zo laag mogelijk te houden. Tegelijk verminderen we zo ook de druk op de keuringscentra waar het de voorbije maanden drukker was dan normaal."

In de praktijk zullen bestuurders tot en met 30 september 2021 op het keuringsbewijs nog altijd de boodschap krijgen dat ze de vastgestelde gebreken zo snel mogelijk moeten herstellen. Maar tot en met 30 september 2021 zal er nog geen rood keuringsbewijs worden opgelegd. Herstel het vastgestelde gebrek altijd zo snel mogelijk, om mogelijke boetes bij een politiecontrole te vermijden. Vanaf 1 oktober 2021 kunnen vastgestelde gebreken wel leiden tot een rood keuringsbewijs en dus een herkeuring.

 

Gebreken die vanaf 1 oktober 2021 leiden tot een rood keuringsbewijs

De volgende gebreken krijgen nu nog een groen keuringsbewijs, met de melding het gebrek zo snel mogelijk op te lossen, maar leiden vanaf 1 oktober 2021 tot een herkeuring (rood keuringsbewijs dat 15 dagen geldig is):

 • De verklikker van de grootlichtkoplampen werkt niet op het dashboard.
 • De schakeling van de mistlichten vooraan werkt niet goed.
 • De schakeling van de mistlichten achteraan werkt niet goed.
 • De kentekenplaatverlichting is niet goed bevestigd.
 • De waarschuwingsknipperlichten ('de 4 pinkers') werken niet goed.
 • Gebreken aan de werking, de staat en de bevestiging van de onderstaande lichten, aanwezig op alle personenwagens:
  • standlichten;
  • dagrijlichten;
  • achterlichten;
  • stoplichten en derde stoplicht;
  • mistlichten vooraan en achteraan;
  • achteruitrijlichten;
  • richtingaanwijzers.


Omzetting van Europese richtlijn

De strengere regelgeving rond gebreken aan lichten en reflectoren is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU. Het achterliggende doel is het verhogen van de verkeersveiligheid. Een goede zichtbaarheid is essentieel voor de veiligheid van de bestuurder, inzittenden en andere weggebruikers. In 2017 vielen 25.000 doden op de Europese wegen. De Europese Unie streeft daarom naar het bijna volledig verdwijnen van verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2050. Een voertuig in goede staat draagt daaraan bij.

 

Tips om een bezoek aan de keuring goed voor te bereiden

 • Controleer of ALLE aanwezige lichten op het voertuig werken, in goede staat zijn én goed bevestigd zijn.
 • Controleer of ALLE verklikkerlichtjes op het dashboard goed werken.
 • Lees goed uw laatste keuringsbewijs. Staan er opmerkingen over een technisch gebrek? Laat die dan zo snel mogelijk herstellen.
 • Wacht niet tot het laatste moment om een bezoek aan de keuring te plannen of om een afspraak te maken.
 • Respecteer de veiligheidsvoorschriften. In alle keuringscentra gelden preventiemaatregelen om de keuring vlot en veilig te laten verlopen en de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

 

Meer info

 • Meer informatie over de technische keuring vindt u op de volgende websites:
Vlaamse overheid www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen
AIBV: www.aibv.be
Groep Autoveiligheid: www.autoveiligheid.be
KM: www.km.be
SBAT:

www.sbat.be


 

Keuringcentra & coronacrisis - update 31 oktober 2020

 


Verstrengde lockdown vanaf 2 november 2020

Alle keuringscentra blijven open en alle keuringen blijven mogelijk.

 


Ons land gaat vanaf maandag 2 november in verstrengde lockdown: voor de keuringscentra verandert er niets. Alle keuringscentra blijven open en alle keuringen blijven mogelijk.

 


Voor meer informatie over de praktische werking in uw keuringscentrum of voor het maken van een afspraak, verwijzen wij u graag door naar de websites van de erkende ondernemingen:

 

AIBV: www.aibv.be
Groep Autoveiligheid: www.autoveiligheid.be
KM: www.km.be
SBAT: www.sbat.be

 

 

De keuringscentra blijven de volgende belangrijke preventiemaatregelen strikt toepassen:

 • Kom alleen naar de keuring (zonder passagiers).
 • Draag een mondmasker.
 • Sociale distance is de regel. Wanneer dat niet mogelijk is, is het dragen van een mondmasker verplicht.
 • Klanten kunnen alleen elektronisch betalen.
 • Het ‘Drop en Go'-principe is van toepassing: de klant geeft de wagen af aan de controleur die de keuring uitvoert. De klant wacht in de daarvoor voorziene ruimte aan het einde van de keuringslijn.
 • Controleurs ontsmetten hun handen voor de start en na het beëindigen van elke keuring.
 • Ontsmettingsmiddel is in elk keuringscentrum beschikbaar voor controleurs en klanten.

 

 

 


Bericht namens de ondernemingen van de sector autokeuring

 


Autokeuring in Vlaanderen is klaar om PN-technologie te implementeren in de strijd tegen roetfilterfraude en fijn stof

 

Sector kiest met innovatieve technologie voor een moderne en toekomstgerichte autokeuring

Brussel - 21 mei 2020 - Met het oog op de strijd tegen de roetfilterfraude bij dieselvoertuigen en de vermindering van fijn stof, kiest de autokeuring in Vlaanderen resoluut voor de PN-technologie of deeltjesteller op basis van een eerdere studie hieromtrent. Om haar voortrekkersrol te behouden alsook de verantwoordelijkheid in dit debat op te nemen, is het de ambitie van de sector om deze technologie snel te kunnen implementeren. De innovatieve deeltjesteller technologie is voldoende ver ontwikkeld, legt roetfilterfraude bloot en biedt concrete voordelen voor milieu en gezondheid.

 

Autokeuringssector heeft de oplossing tegen roetfilterfraude


 

In opdracht van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door GOCA in 2017 en 2018 een studie uitgevoerd om fraude bij roetfilters te kunnen detecteren. Het rapport van 2019 concludeerde dat de zogenaamde PN-meter of deeltjesteller hierop het antwoord biedt. Deze innovatieve technologie meet het aantal deeltjes fijn stof per cm³ en meet zo de exacte uitstoot.
De technologie van de huidige opaciteitsmeting focust zich op roetuitstoot en minder op fijnstofdeeltjes, uitgestoten door een modern dieselvoertuig met roetfilter.
Daarom ook is de opaciteitsmeting moeilijk in staat om een verwijderde roetfilter te detecteren. De PN meting lost dit op en legt deze fraude meteen bloot.

 

 

Belang van een goedwerkende roetfilter voor milieu en gezondheid

 

Kleine fijnstofdeeltjes zijn zoals algemeen bekend zeer schadelijk voor de gezondheid en het leefmilieu. Daarom is het belangrijk dat de roetfilter goed blijft werken en niet onrechtmatig wordt verwijderd.

De invoering van de deeltjesteller – in de fraudebestrijding tegen verwijderde roetfilters bij dieselvoertuigen – levert bovendien een vermindering van de totale fijnstofuitstoot op met meer dan 36%, zo blijkt uit de GOCA-studie.

 

 

PN-technologie ondersteunt een beleid om een innovatieve en toekomstgerichte autokeuring te realiseren