GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Actualiteit van de autokeuring

 

 

CORONAMAATREGELEN:

Antwoorden op veelvoorkomende vragen over de maatregelen van de autokeuring wegens de coronacrisis, vind je in onze Q&A.

 

 


 

Bericht namens de ondernemingen van de sector autokeuring

 


Autokeuring in Vlaanderen is klaar om PN-technologie te implementeren in de strijd tegen roetfilterfraude en fijn stof

 

Sector kiest met innovatieve technologie voor een moderne en toekomstgerichte autokeuring

Brussel - 21 mei 2020 - Met het oog op de strijd tegen de roetfilterfraude bij dieselvoertuigen en de vermindering van fijn stof, kiest de autokeuring in Vlaanderen resoluut voor de PN-technologie of deeltjesteller op basis van een eerdere studie hieromtrent. Om haar voortrekkersrol te behouden alsook de verantwoordelijkheid in dit debat op te nemen, is het de ambitie van de sector om deze technologie snel te kunnen implementeren. De innovatieve deeltjesteller technologie is voldoende ver ontwikkeld, legt roetfilterfraude bloot en biedt concrete voordelen voor milieu en gezondheid.

 

Autokeuringssector heeft de oplossing tegen roetfilterfraude


 

In opdracht van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door GOCA in 2017 en 2018 een studie uitgevoerd om fraude bij roetfilters te kunnen detecteren. Het rapport van 2019 concludeerde dat de zogenaamde PN-meter of deeltjesteller hierop het antwoord biedt. Deze innovatieve technologie meet het aantal deeltjes fijn stof per cm³ en meet zo de exacte uitstoot.
De technologie van de huidige opaciteitsmeting focust zich op roetuitstoot en minder op fijnstofdeeltjes, uitgestoten door een modern dieselvoertuig met roetfilter.
Daarom ook is de opaciteitsmeting moeilijk in staat om een verwijderde roetfilter te detecteren. De PN meting lost dit op en legt deze fraude meteen bloot.

 

 

Belang van een goedwerkende roetfilter voor milieu en gezondheid

 

Kleine fijnstofdeeltjes zijn zoals algemeen bekend zeer schadelijk voor de gezondheid en het leefmilieu. Daarom is het belangrijk dat de roetfilter goed blijft werken en niet onrechtmatig wordt verwijderd.

De invoering van de deeltjesteller – in de fraudebestrijding tegen verwijderde roetfilters bij dieselvoertuigen – levert bovendien een vermindering van de totale fijnstofuitstoot op met meer dan 36%, zo blijkt uit de GOCA-studie.

 

 

PN-technologie ondersteunt een beleid om een innovatieve en toekomstgerichte autokeuring te realiseren

 

De studie levert een volledig implementatiedossier af en biedt alle ingrediënten aan het beleid van Minister Lydia Peeters om de uitrol van deze nieuwe fijnstofmeting voor dieselvoertuigen in Vlaanderen te realiseren. Ze voorziet opties en voorstellen zoals een specifiek technologie neutraal lastenboek voor de deeltjesteller, testprocedures en een beoordelingscriterium om de huidige roetmeting (via de opaciteitstest) te vervangen door deze deeltjestestmeting.

De sector zet daarmee versterkt en gericht haar onderzoeksinitiatieven voort, die erop gericht zijn om de autokeuring verder te moderniseren door de inzet van innovatieve technologie.
Om haar voortrekkersrol in dit domein te behouden alsook de verantwoordelijkheid in dit debat te nemen, is het de ambitie van de autokeuring om de de PN-technologie zo snel mogelijk te implementeren.

 

  

Winterbanden (M+S) langer toegelaten door coronacrisis

Naar aanleiding van de coronacrisis is er een verlenging van de periode voor winterbanden (M+S) - met lagere snelheidsindex - voor personenwagens tot en met 3 juli 2020


Winterbanden (aanduiding M+S) - met lagere snelheidsindex - zijn normaal toegelaten op personenwagens in de periode van 1 oktober tot en met 30 april. Door de coronacrisis konden niet alle voertuigeigenaars tijdig de banden laten wisselen. Als overgangsmaatregel zal voor personenwagens de montage van winterbanden (M+S banden) aanvaard worden t.e.m. 3 juli 2020. Personenwagens die zich nog met winterbanden aanbieden bij de autokeuring, zullen tijdens deze periode hiervoor niet worden afgekeurd.

 

 


 

Autokeuring & Coronacrisis - update 30 april 2020

 


Bericht namens de Vlaamse ondernemingen Autokeuring

 


Gespreide aanpak voor personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voor

keuringen vanaf 4 mei bij Vlaamse keuringscentra

 

Verlenging geldigheid keuringsbewijzen, nieuwe uitnodigingskaarten en veiligheidsmaatregelen om grote toeloop te vermijden

 

30 april 2020 - Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters laat vanaf 4 mei de periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen veilig en gespreid opstarten in de keuringscentra. De geldigheid van de keuringsbewijzen werd verlengd tot en met 4 november om de nodige inhaalbeweging vlot te laten verlopen. Eigenaars ontvangen hiervoor een nieuwe uitnodiging om hun voertuig in een voorgestelde periode te laten keuren. Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Wacht op instructies via een nieuwe uitnodiging en hou je aan de veiligheidsmaatregelen. Meer info nodig? Ga naar de website van jouw keuringscentrum.

 


 

Na het hervatten - in het belang van de verkeersveiligheid, logistiek en consumentenbescherming - van de keuringen van zwaar vervoer sinds 25 maart en de tweedehandskeuringen sinds 20 april, heropenen de keuringscentra vanaf 4 mei ook voor personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen - weliswaar met een gespreide aanpak. De burgers kunnen rekenen op extra overgangsmaatregelen en bijgevolg meer tijd om gespreid over een aantal maanden zijn/haar voertuig te laten keuren.

 

Geen haast - verlenging tot en met 4 november

Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren

 

Wacht op instructies via je nieuwe uitnodigingskaart

Alle betrokken klanten hoeven momenteel niets te doen en zullen met de gekende groene kaart opnieuw door de keuringscentra uitgenodigd worden

Om de veiligheid en de efficiëntie van de keuringen te garanderen, doen de keuringscentra dan ook extra beroep op burgerzin en de medewerking van de klanten.
Raph Verbruggen, gedelegeerd bestuurder van GOCA VLAANDEREN, licht deze gespreide aanpak toe: "Wij vragen uitdrukkelijk dat de klant, die een inhaalkeuring moet laten uitvoeren, wacht op de individuele uitnodiging die hij/zij krijgt toegestuurd van ons. Alleen door je voertuig in de voorgestelde periode voor te rijden, vermijden wij een overrompeling in de keuringscentra".

 

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

Een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 wordt genomen zodat de dienstverlening - zowel voor medewerkers als klanten - optimaal en veilig kan verlopen. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om alleen (zonder passagiers) te komen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond ‘social distancing' te respecteren.

Meer informatie vindt u op de websites van de erkende ondernemingen

AIBV: www.aibv.be
Groep Autoveiligheid: www.autoveiligheid.be
KM: www.km.be
SBAT: www.sbat.be

 

Heb je vragen over de coronamaatregelen bij de autokeuring?

Vragen en antwoorden over de coronamaatregelen bij de autokeuring vind je in de Q&A. 

Autokeuring & Coronacrisis - update 17 april 2020

 

Bericht namens de Vlaamse ondernemingen Autokeuring

 

Update corona - autokeuring :

Uitbreiding beperkte dienstverlening vanaf maandag 20 april

 

Vanaf maandag 20 april 2020 worden de keuringsactiviteiten tijdens de periode van de noodmaatregelen uitgebreid. Daarvoor heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters toelating gegeven via ministerieel besluit. De toegelaten keuringsactiviteiten gebeuren nog steeds enkel op afspraak. Zo wordt er rekening gehouden met de strenge veiligheidsmaatregelen rond de coronacrisis zodat de veiligheid van iedereen kan worden gegarandeerd.

 

 

Welke keuringen worden uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen?

 

Alle keuringsactiviteiten kunnen plaatsvinden met uitzondering van de periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die normaal tussen 13 maart 2020 en het einde van de noodmaatregelen zouden plaatsvinden.

Deze bijkomende keuringsactiviteiten omvatten:

 

 • Periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen waarvan het keuringsbewijs is vervallen vóór 13 maart 2020
 • Periodieke keuringen van zware bedrijfsvoertuigen, bussen, aanhangwagens, opleggers en landbouwvoertuigen
 • Tweedehandskeuringen
 • Herkeuringen
 • Administratieve (her)keuringen
 • Keuringen na ongeval, lpg- en cng-keuringen, homologatiekeuringen en validatieprocedures

 

 

Welke keuringsactiviteiten worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen?

 

De periodieke keuringen van peronenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen met een groen keuringsbewijs met vervaldatum tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.

 

 

Verlenging van de termijn voor keuring met vier maanden

 

De belangrijkste noodmaatregel is dat de termijn voor de periodieke keuring met vier maanden wordt verlengd voor alle voertuigen. Deze verlenging blijft van toepassing maar is licht aangepast. De verlenging is van toepassing op alle voertuigen die onderworpen zijn aan een periodieke keuring tussen 13 maart 2020 en één maand na de einddatum van de noodmaatregelen.

De verlenging is niet van toepassing voor herkeuringen.

 

 

Enkel keuringen op afspraak

 

Alle toegelaten keuringsactiviteiten zijn enkel mogelijk op afspraak en onder strikte toepassing van de nodige beschermingsmaatregelen. Voor bijkomende informatie wordt doorverwezen naar de erkende ondernemingen:

 

AIBV: www.aibv.be
Groep Autoveiligheid: www.autoveiligheid.be
KM: www.km.be
SBAT: www.sbat.be

 

 

Meer informatie

 

Meer informatie vindt u in het ministerieel besluit van donderdag 16 april 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken.

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u zo snel mogelijk op de website van GOCA VLAANDEREN.


 


 


Autokeuring & Coronacrisis - update 24 maart 2020

 

Bericht namens de Vlaamse ondernemingen Autokeuring

 

Noodplan Autokeuring Vlaanderen vanaf 25 maart 2020


Deze noodmaatregelen starten vanaf woensdag 25 maart 2020.
De duurtijd van deze noodmaatregelen is momenteel niet gekend en is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis.


Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden


De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd. Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.

Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor herkeuringen.

 


Herkeuring van alle voertuigen worden uitgevoerd

Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren.

 

 

Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (+ 3, 5 Ton) en prioritaire voertuigen

 

Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is.

De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren.

Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden uitgevoerd: eerste keuring, periodieke keuring, herkeuring, administratieve keuring. Maar, een periodieke keuring zal enkel worden uitgevoerd indien de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen.

 

 

Welke keuringen worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen?


 • Tweedehandskeuringen
 • Eerste en periodieke keuringen van personenwagens (inclusief oldtimers) en
  voertuigen ≤ 3.5 ton
 • Keuring Na Ongeval
 • Oldtimerkeuring
 • Homologatiekeuringen en validatieprocedures
 • Periodieke keuringen van landbouwvoertuigen

 

 

Enkel keuringen op afspraak

 

Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak.
Neem hiervoor contact op met de erkende onderneming voor autokeuring in uw regio:

 

AIBV:                                  www.aibv.be

Groep Autoveiligheid:        www.autoveiligheid.be

KM:                                    www.km.be

SBAT:                                  www.sbat.be

 

 

Wenst u meer informatie?

 

Meer informatie vindt u in het ministerieel besluit van dinsdag 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken.
Meer gedetailleerde informatie vindt u zo snel als mogelijk op de websites van GOCA Vlaanderen en de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring.

 
Herinnering: Oldtimers ouder dan 30 jaar naar periodieke keuring vanaf 1 januari 2020

Sinds 20 mei 2018 moeten de voertuigen, die in Vlaanderen ingeschreven staan als oldtimer, ook verplicht naar een periodieke technische keuring. Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die vóór deze datum reeds ingeschreven stonden als oldtimer. De inwerkingtreding loopt gefaseerd: 2019 voor de voertuigen van 25 tot 30 jaar en 2020 voor de voertuigen vanaf 30 jaar.

 

Concreet: voertuigen ingeschreven vóór 01.01.1990 moeten naar de periodieke oldtimerkeuring uiterlijk op de dag in 2020 waarop het voertuig 31 jaar of meer wordt.


 

Verkeersveiligheid
De oldtimers worden gekeurd om de verkeersveiligheid te verzekeren. Zoals bij een gewone keuring worden onder andere de veiligheidsgordels, de staat van de banden, de remmen en de lichten gecontroleerd. De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU. De Europese Unie streeft naar het bijna volledig verdwijnen van verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2050. Daarom zetten de lidstaten uit de Unie in op meer veiligheid. Een voertuig in goede technische staat draagt daaraan bij.

 

Periodiciteit
De periodiciteit is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig (de leeftijd verwijst naar de datum van de eerste inschrijving):
1. voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: keuring met een periodiciteit van 1 jaar
2. voertuigen vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 2 jaar
3. voertuigen ouder dan 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 5 jaar

 

Verplichting
De Vlaamse keuringscentra versturen de groene oproepingskaarten als herinnering naar de eigenaars van de betrokken oldtimers. De eerste kaarten voor de oldtimerkeuring voor voertuigen ouder dan 30 jaar worden verstuurd vanaf begin december 2019. Het niet ontvangen van een oproepingskaart is geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. De eigenaar draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een tijdige keuring. Eigenaars die geen kaart hebben ontvangen, kunnen de uiterlijke geldigheidsdatum voor de keuring zelf berekenen op basis van de referentiedatum. Dat is de dag en de maand van de eerste inverkeerstelling. Die datum is terug te vinden op het kentekenbewijs. Een voertuig kan vanaf twee maanden voor de uiterlijke datum aangeboden worden voor een periodieke keuring.

 

Oldtimers jonger dan 30 jaar die in 2019 niet zijn aangeboden voor een keuring, moeten in 2020 voorgereden worden om het voertuig alsnog in regel te stellen.

 

Meer informatie over de oldtimerkeuring

 


Vlaams Gewest

1 december 2019 - Nieuwe regels voor het keuren van de lichten in de Vlaamse keuringscentra

De Europese Unie streeft er naar om tegen 2050 het aantal verkeersdoden en zwaargewonden naar bijna nul te brengen. Daarom zetten alle landen uit de EU volop in op een hogere verkeersveiligheid. Een voertuig in goede technische staat draagt daaraan bij: daarom worden de controles op lichten en reflectoren voor alle categorieën voertuigen aangepast. De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU.

 

De nieuwe keuringseisen worden in de Vlaamse keuringscentra toegepast vanaf 1 december 2019. Voor de gebreken die strenger beoordeeld worden geldt er echter een overgangsmaatregel. Tot en met 30 november 2020 zullen de bestuurders op het keuringsbewijs de boodschap krijgen dat ze de vastgestelde gebreken zo snel mogelijk moeten herstellen, zonder dat ze moeten terugkomen voor een herkeuring. Vanaf 1 december 2020 zullen deze vastgestelde gebreken wel degelijk leiden tot een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 15 dagen.

 

 

Nieuwe controles die leiden tot een groen keuringsbewijs met vermelding van te herstellen gebreken
De volgende gebreken leiden vanaf 1 december 2019 tot een groen keuringsbewijs met vermelding van te herstellen gebreken die zo snel mogelijk moeten hersteld worden (zonder herkeuring):
- De verklikkers van de richtingaanwijzers werken niet.
- De verklikkers van het waarschuwingsknipperlicht werken niet.
- De knipperfrequentie van de richtingaanwijzers ligt niet tussen 60 en 120 keer per minuut.

 

Nieuwe controles die leiden tot een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 15 dagen
De volgende gebreken krijgen nu nog een groen keuringsbewijs met de opmerking "gebreken die leiden tot een herkeuring", maar leiden vanaf 1 december 2020 tot een afkeuring:
- de verklikker van de grootlichtkoplampen werkt niet op het dashboard
- de schakeling van de mistlichten vooraan werkt niet goed
- de schakeling van de mistlichten achteraan werkt niet goed
- de kentekenplaatverlichting is niet goed bevestigd en kan eraf vallen
- de waarschuwingsknipperlichten (‘de 4 lichten') werken niet go