GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Tweedehandskeuring

CT


De tweedehandskeuring is verplicht wanneer een particulier of handelaar een voertuig verkoopt dat ingeschreven zal worden op een andere titularis. Een wagen moet voor de verkoop ervan onderworpen worden aan een « tweedehandskeuring », die moet worden uitgevoerd vooraleer het voertuig wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.

 

Opgelet! Er wordt geen tweedehandskeuring vereist bij een overdracht met de oude kentekenplaat tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of van ouder op kind (inschrijvingsaanvraag via de verzekeraar). Indien de overdracht van de oude kentekenplaat niet gewenst is, of indien de oude kentekenplaat niet van het nieuw Europees formaat is (7 karakters), zal een administratieve keuring voor de inschrijving uitgevoerd worden in een keuringscentrum voor het afleveren van een inschrijvingsaanvraag.

 

STAP 1

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

- het laatste inschrijvingsbewijs. Indien het inschrijvingsbewijs uit twee luiken bestaat moeten de twee luiken voorgelegd worden.
- het laatste keuringsbewijs (indien van toepassing)
- het gelijkvormigheidsattest (niet voor een ingevoerd voertuig dat beschikt over een Europees homologatienummer)

Met welke kentekenplaat (nummerplaat) kan ik een voertuig voor een tweedehandskeuring voorrijden?

• Belgische kentekenplaat waarmee het voertuig ingeschreven is of was.
• Buitenlandse kentekenplaat die vermeld staat op het inschrijvingsbewijs van een ingevoerd voertuig. Een Duitse transitplaat (Kurzzeitkenzeichen) met rode strook is toegelaten. Die met gele strook is NIET toegelaten.
• Belgische commerciële plaat: handelaarsplaat (Z-plaat), Proefrittenplaat (ZZ-plaat) of beroepsplaat (V-xxx-xxx). Een proefrittenplaat van het model Y-xxx-xxx is NIET toegelaten.
• Nationale plaat (UA-yy-xxx)
• Kentekenplaat van de toekomstige eigenaar, op voorwaarde dat de titularis dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven

Het bijhorende én originele kentekenbewijs moet steeds voorgelegd kunnen worden.

Ingevoerde voertuigen zonder buitenlandse kentekenplaat kunnen enkel ter keuring worden voorgereden onder handelaars-, beroeps-, of nationale plaat of met een kentekenplaat van de toekomstige eigenaar op voorwaarde dat de titularis dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven.

 


STAP 2

Keuring van het voertuig

Voertuigen die minder dan 2 maanden geleden werden gekeurd worden onderworpen aan een "visuele keuring".

Concreet betekent dit dat de milieuhinder, de ophanging en de lichten enkel op visuele wijze gekeurd worden zonder aanwending van meetapparatuur. De remmentest wordt wel uitgevoerd met de nodige meetapparatuur. Deze vereenvoudigde vorm van tweedhandskeuring blijft voor het overige een volledige keuring.

De voertuigen die kunnen genieten van deze vereenvoudigde keuring moeten aan de twee volgende voorwaarden voldoen:

  • de laatste volledige keuring moet minder dan 2 maanden geleden plaatsgehad hebben in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie;
  • het voertuig moet beschikken over een groen keuringsbewijs met normale geldigheid, afgeleverd in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie conform de geldende Europese Richtlijnen betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.

De voertuigen die niet voldoen aan deze criteria, of waarbij tijdens de visuele keuring een tekortkoming wordt vastgesteld, worden onmiddellijk aan de volledige keuring onderworpen, waarbij de uitlaatgassen, de ophanging en de lichten wel met meetapparatuur worden getest.

 


STAP 3

Afgeleverde documenten

1. Keuringbewijs

- De voertuigen onderworpen aan de volledige keuring

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een groen keuringsbewijs afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar.
Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.

 

- De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste volledige keuring. Hiernaast wordt op het vorig keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden.
Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.

 

2. Tweedehandsrapport

Naast een volledige technische keuring van het voertuig wordt een bijkomende diagnose uitgevoerd. Het resultaat van de 33 bijkomende gecontroleerde punten wordt hernomen in het tweedehandsrapport. Dit rapport geeft een beeld weer van de staat van het voertuig op het ogenblik dat het voorgereden wordt, waardoor de potentiële koper over belangrijke informaties beschikt. Dit document blijft 2 maanden geldig.

 

3. Aanvraag tot inschrijving
De nieuwe koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving aan de DIV overmaken via zijn verzekering. Dit document blijft 2 maanden geldig.


car-pass4. Car-Pass
Voorts zal ook een CAR-PASS automatisch afgeleverd worden samen met het tweedehandsrapport. Dit document is een officiële waarborg voor de reële kilometerstand en verhelpt dus een mogelijke vervalsing van de kilometerteller. Iedere particulier of beroeps die een tweedehandswagen verkoopt moet een Car-Pass afleveren aan de koper, die zo de evolutie van de kilometerstand kan nagaan en de werkelijke waarde van het voertuig kan inschatten.
Een Car-Pass met minder dan 4 gegevens in verband met de kilometerstand is volledig gratis.

Zonder Car-Pass is de verkoop niet geldig en hebt u recht op terugbetaling.

 

Car-Pass werd in 2006 opgericht door FEDERAUTO, FEBIAC en de 10 erkende leden-ondernemingen voor autokeuring van GOCA om te strijden tegen de fraude op de kilometertellers. Het keuringscentrum maakt de kilometerstand over aan de v.z.w. Car-Pass op het ogenblik van de keuring. Alle ingezamelde kilometerstanden worden in een database opgeslagen. Meer inlichtingen op www.car-pass.be.


STAP 4

Vergoeding « tweedehandskeuring »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

Herinnering ! Voor een tweedehandskeuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.

 

Bron: Koninklijk Besluit 01/06/2011