GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Definitie categorie

De technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen variëren naargelang de categorie waar ze toe behoren.

auto

 

Personenwagens zijn voertuigen van de categorie M1 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van personen, bestuurder niet inbegrepen, met maximum acht zitplaatsen. Tot deze categorie behoren nochtans ook voertuigen voor speciale doeleinden, zoals kampeerwagens. Deze laatste zijn onderworpen aan een specifieke reglementering opgenomen in het hoofdstuk kampeerwagens.