GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Klachten- en verhaalprocedure

U heeft een klacht. Tot wie moet u zich wenden ?


EERST

U wendt zich tot de verantwoordelijke van het examencentrum. Iets kalm bespreken kan veel oplossen.

NADIEN

Indien u met vragen blijft zitten kunt u zich richten tot de directie van de onderneming waartoe het examencentrum behoort. 

UITEINDELIJK

U mag contact nemen met het gewest waar uw examen werd afgelegd.


Vlaamse Overheid
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II laan 20 bus 2
1000 Brussel

www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

 


U bent uitgesteld voor het praktijkexamen?


Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen mag u tegen de genomen beslissing van het laatste praktijkexamen in beroep gaan door een aangetekend verzoekschrift te richten aan de Beroepscommissie van het gewest waar u uw examen heeft afgelegd. Het verzoekschrift dient per aangetekende brief verstuurd te worden binnen de 15 dagen te tellen vanaf de datum van het uitgesteld praktijkexamen, dat niet inbegrepen is in de termijn. Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de volgende weekdag.

 

Het verzoekschrift moet de naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer van de kandidaat vermelden, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het moet door de kandidaat ondertekend worden. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.

Voor hogervermeld verzoekschrift dient een bedrag van 12,50€ betaald te worden. U zal een schrijven ontvangen met het rekeningnummer waarop dit bedrag moet gestort worden.

Vlaamse Overheid
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II laan 20 bus 2
1000 Brussel