GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Actualiteit van de autokeuring

 

Autokeuring & Coronacrisis - update 24 maart 2020

 

Persbericht namens Vlaamse ondernemingen Autokeuring

 

Noodplan Autokeuring Vlaanderen vanaf 25 maart 2020


Deze noodmaatregelen starten vanaf woensdag 25 maart 2020.
De duurtijd van deze noodmaatregelen is momenteel niet gekend en is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis.


Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden


De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd. Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.

Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor herkeuringen.

 


Herkeuring van alle voertuigen worden uitgevoerd

Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren.

 

 

Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (+ 3, 5 Ton) en prioritaire voertuigen

 

Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is.

De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren.

Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden uitgevoerd: eerste keuring, periodieke keuring, herkeuring, administratieve keuring. Maar, een periodieke keuring zal enkel worden uitgevoerd indien de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen.

 

 

Welke keuringen worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen?


 • Tweedehandskeuringen
 • Eerste en periodieke keuringen van personenwagens (inclusief oldtimers) en
  voertuigen ≤ 3.5 ton
 • Keuring Na Ongeval
 • Oldtimerkeuring
 • Homologatiekeuringen en validatieprocedures
 • Periodieke keuringen van landbouwvoertuigen

 

 

Enkel keuringen op afspraak

 

Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak.
Neem hiervoor contact op met de erkende onderneming voor autokeuring in uw regio:

 

AIBV:                                  www.aibv.be

Groep Autoveiligheid:        www.autoveiligheid.be

KM:                                    www.km.be

SBAT:                                  www.sbat.be

 

 

Wenst u meer informatie?

 

Meer informatie vindt u in het ministerieel besluit van dinsdag 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken.
Meer gedetailleerde informatie vindt u zo snel als mogelijk op de websites van GOCA Vlaanderen en de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring.

 
Herinnering: Oldtimers ouder dan 30 jaar naar periodieke keuring vanaf 1 januari 2020

Sinds 20 mei 2018 moeten de voertuigen, die in Vlaanderen ingeschreven staan als oldtimer, ook verplicht naar een periodieke technische keuring. Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die vóór deze datum reeds ingeschreven stonden als oldtimer. De inwerkingtreding loopt gefaseerd: 2019 voor de voertuigen van 25 tot 30 jaar en 2020 voor de voertuigen vanaf 30 jaar.

 

Concreet: voertuigen ingeschreven vóór 01.01.1990 moeten naar de periodieke oldtimerkeuring uiterlijk op de dag in 2020 waarop het voertuig 31 jaar of meer wordt.


 

Verkeersveiligheid
De oldtimers worden gekeurd om de verkeersveiligheid te verzekeren. Zoals bij een gewone keuring worden onder andere de veiligheidsgordels, de staat van de banden, de remmen en de lichten gecontroleerd. De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU. De Europese Unie streeft naar het bijna volledig verdwijnen van verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2050. Daarom zetten de lidstaten uit de Unie in op meer veiligheid. Een voertuig in goede technische staat draagt daaraan bij.

 

Periodiciteit
De periodiciteit is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig (de leeftijd verwijst naar de datum van de eerste inschrijving):
1. voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: keuring met een periodiciteit van 1 jaar
2. voertuigen vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 2 jaar
3. voertuigen ouder dan 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 5 jaar

 

Verplichting
De Vlaamse keuringscentra versturen de groene oproepingskaarten als herinnering naar de eigenaars van de betrokken oldtimers. De eerste kaarten voor de oldtimerkeuring voor voertuigen ouder dan 30 jaar worden verstuurd vanaf begin december 2019. Het niet ontvangen van een oproepingskaart is geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. De eigenaar draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een tijdige keuring. Eigenaars die geen kaart hebben ontvangen, kunnen de uiterlijke geldigheidsdatum voor de keuring zelf berekenen op basis van de referentiedatum. Dat is de dag en de maand van de eerste inverkeerstelling. Die datum is terug te vinden op het kentekenbewijs. Een voertuig kan vanaf twee maanden voor de uiterlijke datum aangeboden worden voor een periodieke keuring.

 

Oldtimers jonger dan 30 jaar die in 2019 niet zijn aangeboden voor een keuring, moeten in 2020 voorgereden worden om het voertuig alsnog in regel te stellen.

 

Meer informatie over de oldtimerkeuring

 


Vlaams Gewest

1 december 2019 - Nieuwe regels voor het keuren van de lichten in de Vlaamse keuringscentra

De Europese Unie streeft er naar om tegen 2050 het aantal verkeersdoden en zwaargewonden naar bijna nul te brengen. Daarom zetten alle landen uit de EU volop in op een hogere verkeersveiligheid. Een voertuig in goede technische staat draagt daaraan bij: daarom worden de controles op lichten en reflectoren voor alle categorieën voertuigen aangepast. De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU.

 

De nieuwe keuringseisen worden in de Vlaamse keuringscentra toegepast vanaf 1 december 2019. Voor de gebreken die strenger beoordeeld worden geldt er echter een overgangsmaatregel. Tot en met 30 november 2020 zullen de bestuurders op het keuringsbewijs de boodschap krijgen dat ze de vastgestelde gebreken zo snel mogelijk moeten herstellen, zonder dat ze moeten terugkomen voor een herkeuring. Vanaf 1 december 2020 zullen deze vastgestelde gebreken wel degelijk leiden tot een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 15 dagen.

 

 

Nieuwe controles die leiden tot een groen keuringsbewijs met vermelding van te herstellen gebreken
De volgende gebreken leiden vanaf 1 december 2019 tot een groen keuringsbewijs met vermelding van te herstellen gebreken die zo snel mogelijk moeten hersteld worden (zonder herkeuring):
- De verklikkers van de richtingaanwijzers werken niet.
- De verklikkers van het waarschuwingsknipperlicht werken niet.
- De knipperfrequentie van de richtingaanwijzers ligt niet tussen 60 en 120 keer per minuut.

 

Nieuwe controles die leiden tot een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 15 dagen
De volgende gebreken krijgen nu nog een groen keuringsbewijs met de opmerking "gebreken die leiden tot een herkeuring", maar leiden vanaf 1 december 2020 tot een afkeuring:
- de verklikker van de grootlichtkoplampen werkt niet op het dashboard
- de schakeling van de mistlichten vooraan werkt niet goed
- de schakeling van de mistlichten achteraan werkt niet goed
- de kentekenplaatverlichting is niet goed bevestigd en kan eraf vallen
- de waarschuwingsknipperlichten (‘de 4 lichten') werken niet goed

De verkeersveiligheid verhogen is het achterliggende doel. Bestuurders moeten er zich bijvoorbeeld steeds bewust van zijn wanneer de grootlichten van hun koplampen aanstaan. Grootlichten kunnen tegenliggers verblinden en zo de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.

 

Bestaande controles van de lichten die strenger worden
Gebreken aan de werking, staat en bevestiging van onderstaande opgesomde lichten, aanwezig op alle personenwagens, krijgen nu nog een groen keuringsbewijs met vermelding van de gebreken, maar leiden vanaf 1 december 2020 tot een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 15 dagen:
- Standlichten
- Dagrijlichten
- Achterlichten
- Stoplichten en derde stoplicht
- Mistlichten vooraan en achteraan
- Richtingaanwijzers
- Achteruitrijlichten
[Let op: Ook de achteruitrijlichten van een caravan worden gecontroleerd. Wanneer het achteruitrijlicht van de caravan niet werkt omdat de 7-polige stekker vervangen moet worden door een 13-polige stekker, wordt dit vermeld als te herstellen gebrek op het keuringsbewijs.]

 

De keuringseisen voor de lichten, reflectoren en elektrische uitrusting kan u hier raadplegen.

 

Wat verandert niet
De keuring van de grootlichten en dimlichten blijft onveranderd. Ook de keuring van de afstelling van de lichten wijzigt niet. Een goede zichtbaarheid is essentieel voor de veiligheid van de bestuurder, inzittenden en andere weggebruikers. Bij te laag afgestelde lichten heeft u een beperkt zicht op de weg. Bij te hoog afgestelde lichten kunnen voetgangers, fietsers en andere bestuurders door u verblind worden.

 

Tips om uw bezoek bij de keuring goed voor te bereiden!

 • Controleer of ALLE aanwezige lichten op het voertuig werken, in goede staat zijn én goed bevestigd zijn: standlichten, dagrijlichten, achterlichten, dimlichten, grootlichten, mistlichten, stoplichten, achteruitrijlichten en richtingaanwijzers (ook die verwerkt in de buitenspiegels).
 • Controleer of ALLE verklikkerlichtjes op het dashboard goed werken.
 • Lees goed uw laatste keuringsbewijs. Staan er opmerkingen over een technisch gebrek? Laat die dan zo snel mogelijk herstellen.

Vlaams Gewest

Zaterdag 27 april 2019 - Gratis vakantiecheck-up voor kampeerwagens bij de autokeuring

Elk jaar zorgen overladen of slecht onderhouden caravans en motorhomes voor ongevallen op de weg. Om kampeerders bewust te maken van de gevaren van een te zwaar geladen installatie, te weinig druk op de trekhaak van de auto, versleten banden en stijgende rem- en stoptijden, wordt in de keuringscentra een gratis vakantiecheck-up voor caravans en motorhomes gehouden. GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en de kampeervereniging PASAR slaan opnieuw de handen in elkaar om de kampeerders veilig op reis te laten vertrekken.

Vijf autokeuringscentra in Vlaanderen zetten op zaterdag 27 april 2019 van 8u00 tot 13u00 de deuren open voor een gratis keuring en weging van caravans en motorhomes. Deze worden er professioneel gecontroleerd door de inspecteurs die het laadvermogen, de gasinstallatie, de banden en de kogeldruk nakijken. Je krijgt ook nuttige tips en informatie vanwege de Pasar-kampeerconsulenten. Na afloop krijg je een verslag mee naar huis, maar let op: je doet dit voor je eigen veiligheid. Het is dus geen officiële keuring.

 

Waar kan je terecht?

West-Vlaanderen: KM nv., Roelensbeekstraat 2, 8800 Roeselaere;

Limburg: Groep Autoveiligheid nv., Eindhovensebaan 50, 3941 Hechtel-Eksel;

Antwerpen: Groep Autoveiligheid nv., Ambachtstraat 17, 2390 Malle;

Oost-Vlaanderen: SBAT nv., Oostjachtpark 8, 9100 Sint-Niklaas;

Vlaams-Brabant: A.I.B.V nv., Erasmuslaan 21, 1980 Zemst.

 

Tips voor een goede voorbereiding

- Neem de boordpapieren en volgende informatie mee: MTM (Maximum Toegelaten Massa), het leeggewicht en het koppel in NM (Newton Meter) van de trekkende auto. De MTM van de aanhangwagen of caravan.
- Kom met brandstoftank, water- en gasreservoirs gevuld tot minimum 90%.
- Laad je installatie alsof je op vakantie zou vertrekken en monteer de juiste spiegels.

 

Meer informatie: www.pasar.be/pasar-veilig-op-kampeervakantie

 


Vlaams Gewest

Controle van het gezichtsveld strenger bij de autokeuring

De vlaamse keuringscentra hanteren nieuwe criteria tijdens de keuring van voertuigen. Het evaluatiegebied van het gezichtsveld wordt uitgebreid waardoor bepaalde beschadigingen op de voorruit en voorste zijruit ertoe kunnen leiden dat een voertuig een rood keuringsbewijs krijgt. De aangepaste keuring is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU.


Een breder evaluatiegebied van het gezichtsveld
De beschadigingen die aanleiding kunnen geven tot een rood keuringsbewijs zijn niet langer beperkt tot het gezichtsveld van de bestuurder maar worden uitgebreid tot het schoonmaakgebied van de ruitenwissers én de zijruiten wanneer het zicht naar de buitenspiegels belemmerd wordt.

Voorheen werd bijvoorbeeld een voertuig met een barst van meer dan 10 cm in de voorruit aan de passagierszijde goedgekeurd met een groen keuringsbewijs met een loutere opmerking om het gebrek in het oog te houden. Vandaag zal dezelfde barst die zich bevindt binnen het schoonmaakgebied van de ruitenwissers aanleiding geven tot een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 15 dagen.


Voertuigen worden afgekeurd als er zich beschadigingen (krassen, barsten, sterren, luchtbellen of verkleuringen) bevinden op:
• de voorruit, binnen het schoonmaakgebied van de ruitenwissers (waardoor het zicht door de voorruit verminderd wordt);
• de zijruiten (wanneer het zicht naar de buitenspiegels belemmerd wordt).

Wetgeving
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring zorgt ervoor dat de Europese regelgeving 2014/45/EU in Vlaamse regelgeving wordt omgezet. Keuringscentra passen sinds 17 december 2018 de strengere regels van de Europese Richtlijn toe.

 


GOCA lanceert de app "Mijn Autokeuring"

Het aantal voertuigen dat te laat wordt voorgereden voor de verplichte periodieke keuring ligt hoog. Dit houdt een reëel risico in voor de verkeersveiligheid en het milieu. Bij gerichte politieacties wordt immers vastgesteld dat een belangrijk deel van deze voertuigen zware technische gebreken vertoont. GOCA, de groepering van de erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, met de steun van de Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets, heeft de mobiele app « Mijn Autokeuring » ontwikkeld om de automobilisten te helpen op tijd te komen en ze beter in te lichten.

1 op 5 voertuigen te laat naar de keuring
Verleden jaar werden in totaal 4.859.646 voertuigen gekeurd. Niet minder dan 17,30% werd te laat voorgereden voor de verplichte periodieke keuring. In het Vlaams Gewest bedraagt het aandeel 15,22 % en in het Waals Gewest 19,47%. Het fenomeen is meer uitgesproken in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, waar 26,70% van de voertuigen, m.a.w. meer dan één vierde, te laat wordt gekeurd.

Keurig op tijd met «Mijn Autokeuring»
De mobiele app « Mijn Autokeuring », beschikbaar op Apple Store en Google Play, waarschuwt automobilisten wanneer de datum van hun autokeuring nadert. Gebruikers krijgen tips om op tijd te komen en hun bezoek goed voor te bereiden. De erkende ondernemingen voor autokeuring hebben de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om klanten te helpen met kostbare tijd te besparen: online afspraken, avondopeningen, webcams, enz. De risico's in geval van laattijdigheid worden eveneens in herinnering gebracht.

 

 

Op tijd komen om risico's te vermijden
Naast het risico op een zware politieboete, wordt ook bij de autokeuring het recht op een bonus automatisch verloren en wordt een toeslag aangerekend die tot 29,60 euro kan oplopen. Maar het is vooral het risico om niet gedekt te zijn door de verzekering dat in acht moet genomen worden. Indien bij een verkeersongeval een oorzakelijk verband wordt vastgesteld met de technische staat van het voertuig, kan de verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen, en weigeren de kosten te betalen.

 

 

Download de app "Mijn Autokeuring" op de Apple Store en Google Play www.mygoca.be

 


VLAAMS GEWEST

20 mei 2018: De oldtimers verplicht naar de periodieke keuring


Oldtimers zijn vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een technische keuring onderworpen. Vanaf 20 mei 2018 zijn oldtimers ook aan een periodieke keuring onderworpen.

Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig:
1. Voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: oldtimerkeuring met een normale periodiciteit.
2. Voertuigen vanaf 30 jaar en tot 50 jaar: oldtimerkeuring met een periodiciteit van 2 jaar.
3. Voertuigen ouder dan 50 jaar: oldtimerkeuring met een periodiciteit van 5 jaar.

 

De huidige gebruiksbeperkingen voor oldtimers blijven evenwel behouden.

Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die op dit ogenblik reeds ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat.

 

Voor meer informatie over de overgangsmaatregelen en uitzonderingen.

 


VLAAMS GEWEST

20 mei 2018: De autokeuring vertelt of uw voertuig in een lage-emissiezone (LEZ) mag binnenrijden

Vanaf 20 mei 2018 wordt een boodschap op het keuringsbewijs geplaatst die de klant informeert over de LEZ-zones die in Vlaanderen van toepassing zijn of zullen worden. Antwerpen is momenteel de enige Vlaamse stad met een LEZ. De invoering van een LEZ wordt onderzocht in Mechelen, Willebroek, Gent en Hasselt.

 

De categorie, de brandstof en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet een LEZ in mag rijden. De boodschap wordt automatisch op het keuringsbewijs geplaatst. De inspecteur komt niet tussen en er verandert dus niets aan het bestaand verloop van de keuring.


Een informatieve boodschap over de Brusselse LEZ wordt sinds 1 januari 2018 aangeboden op de keuringsbewijzen afgeleverd in de keuringcentra gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Voor afwijkingen, tijdelijke toegang of meer informatie over de LEZ in Vlaanderen, consulteer:
www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/lage-emissiezones-lez
www.lez.antwerpen.be

 


VLAAMS EN WAALS GEWEST

20 mei 2018: Het keuringsbewijs lezen wordt eenvoudiger

Op het keuringsbewijs kunnen sanctiecodes vermeld staan. Deze codes hebben betrekking op opmerkingen over technische onderdelen die in het oog moeten gehouden worden, administratieve gebreken of technische tekortkomingen die snel hersteld moeten worden of die de veiligheid in het gevaar brengen.

 

Vanaf 20 mei 2018 zullen de Vlaamse en Waalse keuringscentra keuringsbewijzen uitreiken met de nieuwe toepasselijke Europese sanctiecodes, voorgeschreven door de Europese Richtlijn 2014/45 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen. Wat houdt dit in? De nieuwe sanctiecodes krijgen een boodschap die duidelijker en gedetailleerder wordt omschreven. In een overgangsfase, blijven de huidige sanctiecodes naast de Europese vermeld staan.

 

Enkele voorbeelden:

De huidige sanctiecode "207/2: STUURGEWRICHTEN: staat" wordt verduidelijkt als "STUURINRICHTING: STUURGEWRICHTEN: verbindingen vertonen belangrijke slijtage (zonder gevaar op losraken)".

 

De huidige sanctiecode "212/1: WIELLAGERS: staat" wordt verduidelijkt als "ASSEN: WIELLAGERS: wiellager zit te strak bevestigd of is geblokkeerd. Gevaar voor oververhitting"

 


30 augustus 2017 - Brusselse autokeuringcentra professioneel en betrouwbaar verklaard door externe audit

De vier Brusselse technische autokeuringscentra hebben goed gescoord bij een externe doorlichting. Op 57 hercontroles door een extern bedrijf bleek slechts in één geval een vergissing te zijn gebeurd. Na een fraudegeval in een van de centra besliste Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets in samenspraak met GOCA om over te gaan tot onaangekondigde controles door een extern orgaan. Een expert van het auditbureau Amelior heeft de controles de afgelopen maanden uitgevoerd. De conclusies van zijn rapport zijn duidelijk: de technische autokeuring in de 4 Brusselse centra is van zeer goede kwaliteit.

 

De autokeuringscentra hanteren sinds enkele jaren een systeem van interne hercontroles van gekeurde voertuigen. Maar nu heeft ook een extern auditbureau een kwaliteitscontrole gehouden bij de twee Brusselse organisaties: ACT (centra in Haren en Schaarbeek) en SA (centra in Anderlecht en Vorst). In totaal zijn 57 voertuigen onaangekondigd onderworpen aan een hercontrole nadat ze reeds door de keurders waren geïnspecteerd. 19 wagens werden helemaal opnieuw gecontroleerd en 38 werden gedeeltelijk gehercontroleerd. Bij die hercontroles werd slechts 1 vergissing vastgesteld. Die vergissing had geen invloed op het uiteindelijke keuringsresultaat. Samengevat: geen enkele van de 57 gecontroleerde voertuigen kreeg een foutief keuringsrapport.

 

«Een onafhankelijk gespecialiseerd auditbureau heeft aangetoond dat de Brusselse autokeuringscentra betrouwbaar en professioneel werken », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. « Ik ben blij dat de boodschap bij de keuringscentra is aangekomen : de Brusselaar verwacht een juiste en betrouwbare autokeuring. Dat draagt wezenlijk bij aan de verkeersveiligheid op onze wegen. Bij de fraudegevallen die enige tijd terug aan het licht kwamen, waren slechts enkele personeelsleden van de centra betrokken. De rest levert wel prima werk af. Ik zet mijn overleg met de centra verder om te bekijken hoe we tot een nog betere dienstverlening kunnen komen. De verdere automatisering van de keuringsprocedures lijkt mij daarbij een goede piste».

 


04 april 2017 - Verplichte aanduiding van niet toegelaten plaatsen in kampeerwagens

Sinds 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.

De zitplaatsen die niet mogen gebruikt worden in rijomstandigheden moeten daarom niet verwijderd worden. Deze mogen gebruikt worden wanneer het voertuig zich in stilstand bevindt.

Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29/10/2013.

Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is, wordt een groen keuringsbewijs met een opmerking afgeleverd. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht!

Vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een geldig teken een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afgeleverd. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.

Hieronder een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven.01  januari 2017 - Periodiciteit van de bedrijfsvoertuigen

Nieuwe regels in het Waals Gewest vanaf 1 januari 2017

 

Op 1 januari 2017 zijn de regels inzake de periodiciteit van de keuring voor zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5T (categorie N2, N3, O3 en O4), alsook de ADR-voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen, gewijzigd. Het Waals Gewest heeft de wijzigingen officieel gepubliceerd. De twee andere gewesten voorzien om dezelfde wijzigingen te publiceren.


De eerste periodieke keuring voor bovenstaande voertuigen vindt plaats 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit 1 jaar in plaats van 6 maand zoals voorheen. Hierdoor wordt het bonussysteem afgeschaft.

Deze nieuwe periodiciteit is voor het ogenblik enkel van toepassing in het Waals Gewest. Anderzijds is de nieuwe periodiciteit niet van toepassing voor herkeuringen ingevolge van uitgevoerde keuringen vòòr 01.01.2017; maar enkel voor keuringsbewijzen afgeleverd vanaf 01.01.2017.

 


Het aantal onverzekerde voertuigen bij de autokeuring gehalveerd in 2015

Sinds 1 november 2013 wordt bij de autokeuring gecontroleerd of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is*. Deze maatregel is genomen om het aantal onverzekerde voertuigen op de Belgische wegen terug te dringen. Na amper 2 jaar wordt vastgesteld dat dit aantal met 45% gedaald is.

De eerste controles, uitgevoerd in november 2013, toonden aan dat 8.345 voertuigen, op de 241.025 voorgereden voertuigen, geen geldig verzekeringsbewijs aan boord hadden. In november 2015, bleken 5.186 van de 274.409 voorgereden voertuigen geen geldig verzekeringskaart te kunnen voorleggen. Dit is 1,89% van de voertuigen gekeurd tijdens die maand.

Brussel telt de sterkste daling

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt de sterkste daling. Het aantal onverzekerde voertuigen dat voorgereden wordt bij de Brusselse autokeuring is met 51% gedaald (1.083 in november 2013 en 592 in november 2015). In het Vlaamse Gewest is een belangrijke daling van 43% geboekt wanneer dezelfde maanden vergeleken worden (5.027 in november 2013 en 3.213 in november 2015). In het Waalse Gewest heeft ook een aanzienlijke daling van 47% plaatsgevonden (2.235 in november 2013 en 1.381 in november 2015).

De mogelijk onverzekerde voertuigen worden niet afgekeurd

Wie geen geldig verzekeringsbewijs kan voorleggen, wordt hiervoor niet afgekeurd, maar krijgt een vermelding op het keuringsbewijs: "het voertuig beschikt niet over een geldige groene verzekeringskaart". Een lijst met voertuigen die niet in orde zijn, wordt op regelmatige basis overgemaakt aan de bevoegde overheid en aan het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zodat zij de nodige opvolging kunnen verzekeren.

 


Autokeuring stelt bij 4 op 10 wagens foutieve bandenspanning vast

De Belgische autokeuringscentra controleerden op vraag van Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België, de bandenspanning van de voertuigen die zich aanboden tijdens de maand september in één van de 77 keuringscentra. Veertig procent van de gecontroleerde wagens bleken met een foutieve bandenspanning rond te rijden. Met deze steekproef kondigt Recytyre het startschot aan van een nieuwe sensibiliseringscampagne die van start gaat op 5 oktober 2015. Een foutieve bandenspanning zorgt voor extra slijtage, een hoger brandstofverbruik, meer CO2-uitstoot, een slechtere wegligging, een grotere remafstand en een hoger risico op een klapband en heeft dus ook een rechstreekse impact op de verkeersveiligheid.

Bestuurders kunnen in de week van 12 oktober ook terecht bij enkele Belgische Makrovestigingen. Ze ontvangen er een gratis bandenspanningsmeter waarmee ze nadien makkelijk zelf maandelijks hun bandenspanning kunnen controleren. Indien ze tijdens hun bezoek vaststellen dat de bandenspanning niet correct is, kan dit ter plaatse in orde gebracht worden. Bestuurders besparen zo niet alleen op hun brandstofkosten, ze dragen ook bij aan een gezonder leefmilieu en een veiliger verkeer.

Meer info over het programma en waar je terecht kan, vind je op www.vergeetjebandniet.be