GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Groen keuringsbewijs

Het groen keuringsbewijs wordt afgeleverd wanneer het voertuig voldoet aan het technisch reglement en geen enkel technisch defect vertoont dat de veiligheid van de bestuurder, de inzittenden of de andere weggebruikers in gevaar zou kunnen brengen.keuring groen

Het verkrijgen van een groen keuringsbewijs betekent echter niet automatisch dat het voertuig zonder beperkingen tot het verkeer wordt toegelaten. Sanctiecodes kunnen op het keuringsbewijs voorkomen.

 

Normale geldigheid

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid zonder opmerkingen (geen code)

Het voertuig vertoont geen enkel defect en wordt tot het verkeer toegelaten.
Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften"

 

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid met opmerkingen (Code 4)

Bepaalde technische onderdelen zijn in orde op het ogenblik van de keuring maar moeten nauwlettend in het oog gehouden worden.
Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Gebreken nauwlettend in het oog te houden"

 

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid met opmerkingen (Code 5)

Bepaalde technische onderdelen zijn niet in orde op het ogenblik van de keuring maar zijn van dien aard dat er geen herkeuring moet plaatsvinden. De gebreken moeten niettemin zo vlug mogelijk hersteld worden. Deze herstellingen vergen geen speciale kennis of apparatuur.
Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring"

 

Beperkte geldigheid

Het groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maand (Code 3)

Er werden enkel administratieve gebreken of een niet-gelijkvormigheid vastgesteld. Deze moeten binnen de 3 maand in orde gebracht worden.
Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring".

 

De statistieken die het aantal rode of groene keuringsbewijzen hernemen, alsook de top 5 wat betreft opmerkingen en defecten vastgesteld per categorie van voertuigen kunnen geraadpleegd worden in het jaarverslag van GOCA.