GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Enquêtes over het rijbewijs

 

Enquête betreffende de wijze waarop de kandidaat zich voorbereidt op het praktijkexamen voor het rijbewijs categorie B

GOCA organiseerde jaarlijks een nationale enquête in verschillende examencentra waarbij de kandidaten bevraagd werden die voor de eerste maal hun praktijkexamen voor het rijbewijs categorie B aflegden. Dit teneinde de voorwaarden te kennen waarin de kandidaat zijn rijopleiding voorbereidde met zicht op het praktijkexamen. In 2015 hebben 1500 kandidaten deelgenomen aan de enquête.

 

Raadpleeg hier de cijfers van de enquête 2015.

 

We merken het belang op van het verwerven van praktijkervaring, daar de kandidaten nog steeds het best slagen indien zij meer dan 1.000km afleggen en in alle omstandigheden (in en buiten de stad, tijdens en buiten de spitsuren, op avonden en in alle weersomstandigheden) rijden vóór het afleggen van het praktijkexamen.


Op 3 februari 2014 is de procedure voor het bekomen van een rijbewijs B gewijzigd. In deze nieuwe wetgeving heeft de kandidaat nog steeds de keuze tussen 2 soorten rijopleidingen, nl. het voorlopig rijbewijs 18 of 36 maanden. De kandidaat van wie het voorlopig rijbewijs echter verlopen is, kan gedurende 3 jaar geen nieuw voorlopig rijbewijs meer bekomen (sinds 1 februari 2019 kan gedurende deze wachttijd wel een voorlopig rijbewijs 12 maanden bekomen worden, na het volgen van ten minste 6u praktijkonderricht), te rekenen vanaf het einde van de geldigheid van het laatst bekomen voorlopig rijbewijs. De kandidaat kan gedurende deze periode enkel nog oefenen met de rijschool en kan het praktijkexamen afleggen met de rijschool na ten minste 6u praktijkonderricht gevolgd te hebben. Kandidaten die, sinds de invoegetreding van de nieuwe reglementering, overigens tweemaal niet slagen voor het theorie-examen zijn genoodzaakt 12u theorieonderricht te volgen bij een erkende rijschool alvorens het theorie-examen voor een derde maal te mogen afleggen. Kandidaten met een geldig voorlopig rijbewijs, afgeleverd voor 3 februari 2014, blijven onder de oude reglementering zolang het voorlopig rijbewijs geldig is. Deze enquête, reeds 8 jaar afgenomen, laat toe na te gaan of bepaalde tendensen worden bevestigd of dat deze zich verder ontwikkeld hebben. De doelgroep blijft steeds dezelfde, namelijk kandidaten onder de 30 jaar.


De resultaten van de enquête:

• Het slaagpercentage voor het praktijkexamen ligt het hoogst bij de kandidaten jonger dan 20 jaar en vermindert in functie van de leeftijd van de kandidaten.
• Het merendeel van de kandidaten met een geldig voorlopig rijbewijs legt het praktijkexamen af met hun eigen voertuig of het voertuig van de begeleider/begeleidend persoon.
• De helft van de kandidaten die houder zijn van een voorlopig rijbewijs "18 maanden" volgt meer dan de vereiste 20 uur praktijklessen in een erkende rijschool alvorens zich aan te bieden voor het praktijkexamen.
• 1 kandidaat op 2, houder van een voorlopig rijbewijs "36 maanden", volgt praktijklessen in een erkende rijschool zonder hiertoe verplicht te zijn.
• De kandidaten ouder dan 30 jaar kiezen het meest voor een voorlopig rijbewijs "18 maanden", waarschijnlijk om professionele redenen.
• De kandidaten die kiezen voor een voorlopig rijbewijs "36 maanden" hebben tijdens hun opleiding maximaal 1 of 2 begeleiders gehad. Deze begeleiders zijn nog steeds hoofdzakelijk familieleden van de kandidaten en hebben in de meeste gevallen tussen de 21 en 40 jaar rijervaring.