GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Vlaams Gewest - Oldtimerkeuring

 

Oldtimers verplicht naar periodieke keuring vanaf 20 mei 2018

De voertuigen die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als oldtimers. Oldtimers zijn vóór de (her)inschrijving onder een "O-plaat" aan een eerste oldtimerkeuring onderworpen.

 

Sinds 20 mei 2018 moeten de voertuigen, die in Vlaanderen ingeschreven staan als oldtimer, verplicht naar een periodieke technische keuring. Deze verplichting heeft tot doel het verzekeren van de verkeersveiligheid. Afhankelijk van de leeftijd moet een voertuig jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks aan een keuring onderworpen worden. De eerste periodieke oldtimerkeuring zal gefaseerd verlopen, verspreid over 2019 en 2020. Met deze aanpassing van de wetgeving volgt Vlaanderen de Europese richtlijn 2014/45/EU.

 

Periodieke keuring

De nieuwe Vlaamse wetgeving bevat drie keuringsregimes voor oldtimers. De leeftijd verwijst naar de datum van de eerste inschrijving.

1. Voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: keuring met een normale periodiciteit van 1 jaar

2. Voertuigen vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 2 jaar

3. Voertuigen ouder dan 50 jaar: keuring met een periodiciteit van 5 jaar


 

Overgangsmaatregelen

Voertuigen ingeschreven onder ‘O'-plaat vóór 20.05.2018

De voertuigen met een eerste inschrijving tussen 1 januari 1990 en 31 december 1993 moeten zich in 2019 aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring.

De voertuigen ingeschreven voor 1 januari 1990 moeten zich in 2020 aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring.

 

De groene oproepingskaarten voor deze keuring werden in november 2018 naar de eigenaars van de oldtimers verstuurd en dienen als administratieve herinnering. In de meeste gevallen staat op de oproepingskaart de datum vermeld waarop de eigenaars het voertuig ten laatste moeten laten keuren. Eigenaars die geen kaart hebben ontvangen of geen datum hebben meegekregen, kunnen het moment van de keuring zelf berekenen op basis van de referentiedatum. Dat is de dag en de maand van de eerste inverkeerstelling. Die zijn terug te vinden op het kentekenbewijs bij de datum van de eerste inschrijving.

  • Voertuigen kunnen vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum aangeboden worden voor periodieke oldtimerkeuring met behoud van deze referentiedatum.
  • Bij vroeger aanbieden (méér dan 2 maand voor de referentiedatum) wordt de referentiedatum vervroegd naar deze datum waarop het voertuig werd aangeboden.
  • Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag en maand van de eerste inverkeerstelling. Later aanbieden heeft een toeslag "laattijdige keuring" tot gevolg. De oproepingskaart is een administratieve herinnering en het niet ontvangen is geen aanleiding om de toeslag voor laattijdigheid terug te vorderen. Indien u geen oproepingskaart heeft ontvangen, kan u dit melden via www.mow-contact.be.

 

Voertuigen ingeschreven onder ‘O'-plaat na 20.05.2018

De datum van de eerste oldtimerkeuring wordt als referentiedatum genomen voor de periodieke oldtimerkeuring.

 


Uitzonderingen

Bepaalde voertuigen, met een oldtimernummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met een oldtimervignet, zijn vrijgesteld van deze periodieke keuring. Het gaat om voertuigen voor traag vervoer, voertuigen uitgerust met rupsbanden, bepaalde landbouwvoertuigen en motorfietsen.

 


Gebruik van oldtimers

De gebruiksbeperkingen voor oldtimers zoals bepaald in het KB van 15.03.1968 blijven behouden.

 

De voertuigen ingeschreven onder ‘O'-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
• commercieel en professioneel gebruik,
• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer,
• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer,
• gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

 

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :
• oldtimermanifestaties,
• proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig.

 


Meer informatie

Voor bijkomende vragen: www.mow-contact.be

Voor vragen over de verkeersbelasting voor oldtimers: www.belastingen.vlaanderen.be/oldtimer of www.belastingen.vlaanderen.be/contact