GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Blijf op de hoogte van de laatste aanpassingen in het verkeersreglement

 

Vanaf 1/01/2021 wijzigt de maximumsnelheid in het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Banner overal 30 km/u Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

  • Binnen de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 30 km/u.

            Begin bebouwde kom     C43 - 30 km/u

 

  • Buiten de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 70 km/u:
    • op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen; en
    • op de andere openbare wegen.   

                    C43 - 70 km/u

Bron: Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16/07/2020 tot wijziging van het KB van 1/12/1975, artikels 11.1 en 11.2.2° 

Vanaf 1/10/2020 moet je als bestuurder in de file spontaan EEN REDDINGSSTROOK vormen

Reddingsstrook Vlaanderen

Waar?

Alle wegen met 2 of meer rijstroken per rijrichting.

Wanneer?

Van zodra het verkeer sterk vertraagt of er een file ontstaat.

Wat?

Een reddingsstrook is de vrije ruimte tussen 2 rijstroken in een file, die door alle prioritaire voertuigen gebruikt kan worden.

Bij filevorming moeten de bestuurders die op de linkerrijstrook rijden zo snel mogelijk naar links uitwijken op hun rijstrook en moeten de bestuurders die op de rechterrijstro(o)k(en) rijden zo snel mogelijk naar rechts uitwijken op hun rijstrook.


Gevaarsbord A51 Ook als er geen hulpdiensten te horen of te zien zijn, moet je bij filevorming een reddingsstrook vormen.
Gevaarsbord A51 Niet alleen op autosnelwegen.
Gevaarsbord A51 Doe het tijdig en wacht niet tot het verkeer helemaal stilstaat want dan is het moeilijk om nog te manoeuvreren.
Gevaarsbord A51 Elke minuut telt bij een noodgeval, een vlotte doorgang voor de hulpdiensten kan een leven redden.
Gevaarsbord A51 Als blijkt dat een prioritair voertuig onvoldoende ruimte heeft om in jouw buurt op de reddingsstrook te rijden, zal je ook buiten jouw rijstrook moeten uitwijken.

 

Bron: Wet van 22/06/2020 tot wijziging van het KB van 1/12/1975, artikels 2.70 en 9.8