GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Nuttige links - Rijbewijs

 

1. Instellingen

Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be

Federdrive: www.federdrive.be

Vlaamse Stichting Verkeerskunde: www.verkeerskunde.be

Belgische kamer van Vertalers, Tolken en Filologen: www.translators.be

 


2. Reglementering

Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement: www.wegcode.be

Belgisch Staatsblad: www.ejustice.just.fgov.be

 


3. Erkende rijscholen en opleidingscentra

Lijst van erkende rijscholen

Lijst van landbouwscholen en landbouwvormingscentra erkend voor de vorming van categorie G

Lijst van erkende opleidingscentra voor vakbekwaamheid (cat. C en D)

 


4. Voorbereiding op het examen voor het behalen van een bewijs van vakbekwaamheid

Lijst van referentiewerken om zich voor te bereiden op de examens vakbekwaamheid categorie C

Lijst van referentiewerken om zich voor te bereiden op de examens vakbekwaamheid categorie D

 


5. Erkende buitenlandse rijbewijzen

Lijst van de landen buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte die erkende rijbewijzen afleveren