GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Periodieke keuring

De landbouwvoertuigen, met een Maximaal Toegestane Massa (MTM) van meer dan 3,5T, moeten voor de periodieke keuring aangeboden worden naargelang het gebruik dat men ervan maakt. Sommige landbouwvoertuigen worden vrijgesteld van de periodieke keuring en anderen moeten zich aanbieden voor een jaarlijkse of tweejaarlijkse technische keuring. Raadpleeg hier de reglementering en de wettelijke definities in voege sinds 01.05.2014.

 

De periodieke keuring gebeurt in verschillende stappen:

tracteur

1. Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten
• inschrijvingsbewijs
• gelijkvormigheidsattest

Gegevens van het voertuig
• inschrijvingsplaat
• chassisnummer
• identificatieplaat


2. Weging van het voertuig

Het voertuig wordt in het keuringscentrum gewogen. Op basis van het resultaat van die weging wordt het nuttig laadvermogen berekend. Het verschil tussen de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) en het resultaat van de weging moet groter dan of ten minste gelijk zijn aan 75 kg. Indien het verschil kleiner is wordt het identificatieverslag niet opgesteld en wordt een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur van 15 dagen afgeleverd.


3. Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de bevestiging, de slag, de slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gekeurd.


4. Vergoeding «periodieke keuring»

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

Herinnering ! Voor een eerste keuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.