GOCAVLAANDEREN

GOCA VL GROEPERING VAN DE VLAAMSE ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Disclaimer

Aansprakelijkheid

GOCA streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie en stelt haar teksten en brochures samen met de grootste zorg. Niettemin neemt GOCA geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid en de kwaliteit van de inhoud van de website. Deze website is een bron van algemene informatie en betreft op geen enkele manier de particuliere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon en dient derhalve niet als een vervanging van een professioneel advies. GOCA neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de volledigheid en de kwaliteit van andere websites die toegankelijk zijn via een link op huidige website.


Auteursrechten

Het geheel van de teksten, documenten, beelden, foto's, video's, geluidsbestanden en grafisme van huidig website zijn exclusief eigendom van GOCA en zijn onderworpen aan de vermogensrechten van GOCA, overeenkomstig Titel 5 (Auteursrecht en naburige rechten) van Boek XI (Intellectuele Eigendom) van het Wetboek Economisch Recht.
Niets uit deze website mag worden gereproduceerd, gewijzigd, opgeslagen of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van GOCA. Alle rechten zijn voorbehouden.

 

Privacy

GOCA hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring wil GOCA vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten GOCA heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

 

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de gehele levensduur van informatie binnen de website van GOCA, van het verkrijgen van informatie tot de uiteindelijke verwijdering van informatie binnen de organisatie.

 

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens die jij ons geeft via de inschrijvingsformulier voor de newsletter: bijvoorbeeld je naam en emailadres
 • Persoonlijke data die we verkrijgen door je gebruik van de website
 • De volgende logbestandsinformatie:
  • IP adres
  • browser-informatie
  • de externe webpagina vanwaar je komt
  • de pagina’s die je bezocht hebt op onze websites
  • tijdstip en duur van de bezochte pagina’s
  • Apparaatgegevens: we kunnen bijhouden via welk apparaat je onze websites bezoekt

 

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om de juiste service te kunnen leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden zolang dit nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wanneer we jouw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen we ze.

 

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren en met je te communiceren bij het uitsturen van onze nieuwsbrieven als je je hiervoor hebt ingeschreven.

 

We delen jouw persoonsgegevens met niemand.

 

In het bijzonder doet GOCA alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens van gebruikers van de websites en de persoonsgegevens die zij ter beschikking stellen, worden beschermd tegen:

 • verlies: gegevens zijn niet meer beschikbaar;
 • lekken: gegevens komen in verkeerde handen terecht;
 • fouten: gegevens zijn niet correct, bijvoorbeeld verouderd of onvolledig;
 • niet toegankelijk: wanneer nodig zijn de gegevens niet toegankelijk;
 • onterecht inkijken: ingekeken door personen die hiertoe niet gemachtigd zijn;
 • het niet kunnen nagaan wie de gegevens inkeek, wijzigde of verwijderde;
 • verwerkingen die niet in lijn liggen met regelgeving, richtlijnen en normen.

 

Je mag ons (gratis) vragen:

 • Welke gegevens we van jou hebben;
 • Wat de bedoeling is van een bepaalde verwerking;
 • Wie jouw persoonlijke gegevens allemaal verwerkt.

Je hebt (gratis) het recht:

 • Op een kopie van jouw persoonsgegevens die we voor een bepaald doel verwerken;
 • Om een aanvraag in te dienen om jouw gegevens te verwijderen;
 • Om ons te vragen je persoonlijke gegevens niet meer te verwerken (als je een gegronde en legale reden hebt hiervoor).

 

GOCA zal in geen enkel geval persoonsgegevens verwerken die te maken hebben met politieke of religieuze voorkeuren of overtuigingen, ras, of eender welke data die te maken hebben met je gezondheid of seksleven.