GOCAVLAANDEREN

GOCA VL GROEPERING VAN DE VLAAMSE ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

IRU

International Road Union

 

IRU

De Internationale Unie voor het Wegvervoer (IRU) werd opgericht in 1948. Deze internationale organisatie waakt wereldwijd over de belangen van de sector wegvervoer. GOCA VLAANDEREN is lid van de Commissie verkeersveiligheid van de IRU.

 

IRU Academy is het vormingscentrum van de IRU. De opleidingen worden hier ingezet als middel om de beroepsbekwaamheid in de sector te bevorderen en een betere dienstverlening tot stand te brengen. GOCA VLAANDEREN, neemt deel aan de vergaderingen van de Academy en van de Commissie Verkeersveiligheid. De IRU Academy is uitstekend geplaatst om de opleidingsnormen van verschillende landen op elkaar af te stemmen en de beste internationale praktijken te verspreiden. Bovendien gebeurt dit in alle onafhankelijkheid en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving van de Europese Unie en met andere internationale juridische instrumenten. Ook wordt gekeken of er beantwoord wordt aan de reële behoeften van de sector wegvervoer.

 

De Commissie Verkeersveiligheid werkt aan de vermindering van het aantal ongevallen met vrachtwagens door de verspreiding van goede praktijken, wetenschappelijke studies, politieke aanbevelingen en het verzamelen van gegevens.

Meer inlichtingen: www.iru.org