GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Welk voertuig?

Landbouwvoertuig

G

 

Het rijbewijs voor de categorie G is vereist voor :

allen die geboren zijn na 30/09/1982 en die bestuurder zijn van land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine. Het rijbewijs G is enkel geldig op Belgisch grondgebied. De houder van een rijbewijs B, BE, C1, C1E, C of CE mag een voertuig van de categorie G besturen waarvan de MTM* gelijk is aan die van de voertuigen die onder dekking van het betreffende rijbewijs mogen worden bestuurd.

* Maximaal Toegelaten Massa