GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Welk voertuig?

Autobus/Autocar met aanhangwagen

 

Het rijbewijs voor de categorie DE:E

De houder van een rijbewijs DE mag een samenstel** besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D en een aanhangwagen met een MTM* van meer dan 750 kg.

 

Het rijbewijs voor de categorie D1E:

De houder van een rijbewijs D1E mag een samenstel** besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D1 en een aanhangwagen waarvan de MTM* meer bedraagt dan 750 kg.

* Maximaal Toegelaten Massa
** Trekkend voertuig + aanhangwagen

 

Sinds 10/09/2008 dienen alle bestuurders van een voertuig van de categorie D, D1, D+E of D1+E die professioneel vervoer verrichten, te voldoen aan de vakbekwaamheidvoorschriften.