GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Klachtenprocedure

Tot wie moet u zich wenden ?


EERST

U wendt zich tot de verantwoordelijke van het keuringscentrum. Iets kalm bespreken kan veel oplossen.


NADIEN

Indien u met vragen blijft zitten kunt u zich richten tot de directie van de onderneming waartoe het keuringscentrum behoort. 


UITEINDELIJK

U mag contact nemen met het gewest waar uw voertuig werd gekeurd.

 

Voor het Vlaamse Gewest:
Vlaamse Overheid
Dept. Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid/Cel Homologatie en Technische keuring
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
GOB Brussel Mobiliteit
CCN - Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel

brusselmobiliteit@gob.irisnet.be