GOCAVLAANDEREN

GOCA VL GROEPERING VAN DE VLAAMSE ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

CITA

International Motor Vehicle Inspection Committee

 

CITA

CITA is de internationale vereniging van organisaties die actief zijn in de sector van de verplichte periodieke keuring van motorvoertuigen en aanhangwagens. Tot de leden van CITA behoren officiële instanties, keuringsbedrijven en fabrikanten van specifieke uitrusting voor de sector. Momenteel telt de organisatie meer dan 125 leden in ongeveer 53 landen, waardoor CITA als een wereldwijd forum voor informatie-uitwisseling fungeert. Door haar raadgevend statuut bij de Verenigde Naties en de Europese Commissie is CITA actief in de uitwerking van aanbevelingen die een basis vormen voor de aanpassing van de geldende regelgeving.

 

De heer Pascal Buekenhoudt, Project & Innovation Manager bij GOCA VLAANDEREN, zetelt in het Bureau Permanent van CITA. Hiernaast bekleedt hij de functie van Deputy Policy Expert on Safety Systems en van Technical Expert on Brakes. Hij is eveneens tot projectleader benoemd voor het internationaal project van CITA "Sustainable emission test - SET II". GOCA VLAANDEREN levert tevens haar bijdrage in de werkgroepen van de andere Topic Area's: EnvironmentalProtection Systems, Standardized Inspection Outcomes, Continuous Compliance en Information Systems en neemt deel aan verschillende CITA-studies.

 

Meer inlichtingen: www.cita-vehicleinspection.org