GOCAVLAANDEREN

GOCA VL GROEPERING VAN DE VLAAMSE ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

CIECA

International Commission for Driver Testing

 

CIECA

CIECA werd in 1956 opgericht en is actief in de domeinen van de rijopleiding en het examineren. Ze is samengesteld uit instanties uit 39 landen verantwoordelijk voor het afnemen van de examens tot het behalen van het rijbewijs in hun land. CIECA maakt een waardevolle uitwisseling van ideeën onder de leden mogelijk, draagt bij tot de verbetering van de verkeersveiligheid en moedigt de ontwikkeling aan van hoogstaande gemeenschappelijke normen voor de rijexamens in de landen waar haar leden actief zijn. Sinds 1993 is CIECA een belangrijke projectpartner geworden van het Directoraat-Generaal van Vervoer en Energie van de Europese Commissie. Zij stelt aanbevelingen op van betere praktijken voor de rijvaardigheden in de EU en over haar grenzen.

 

Binnen CIECA zetelen twee adviesgroepen van deskundigen. De "The Theory Test Advisory Group" (TAG) en de "Expert Advisory Group" (EAG). De TAG verstrekt professioneel en technisch advies voor CIECA inzake theoretische en informatica-evaluatie alsmede de educatieve steun. De EAG voert audits uit van de rijexamens bij leden van CIECA. Ook antwoordt ze op technische, wetenschappelijke en project gerelateerde vragen, geformuleerd door het secretariaat en het Bureau Permanent. GOCA VLAANDEREN is lid van deze twee groepen.

 

Meer inlichtingen: www.cieca.eu