GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

LPG-keuring

 

Wanneer moet een keuring uitgevoerd worden voor LPG (Liquified Petroleum Gas) of CNG (Compressed Natural Gas) ?

De LPG-keuring is verplicht in 3 gevallen :

1. bij de indienststelling van de LPG-installatie
Iedere auto die met een LPG-installatie werd uitgerust, moet binnen dertig dagen volgend op de montage bij een keuringcentrum worden aangeboden voor een volledige controle van de LPG-installatie (met uitzondering van voertuigen die oorspronkelijk door de constructeur zijn uitgerust met een LPG-installatie).

Opgelet ! Voor voertuigen ingevoerd uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte: De LPG-installatie mag gemonteerd worden door een buitenlandse installateur. Voor voertuigen met een LPG-installatie uitgerust na 1 juli 2001 moet het voertuig in het bezit zijn van een buitenlands inschrijvingsbewijs met de vermelding "LPG", of indien dit niet het geval is, dan moet de invoerder het inschrijvingsbewijs uit de lidstaat voorleggen dat bevestigt dat de LPG-installatie voldoet aan de R-6700 of R-6701.Indien dit niet het geval is zal de installatie als niet gelijkvormig beschouwd worden en zal het voertuig een rood keuringsbewijs krijgen met vermelding van verbod tot het verkeer.

2. tijdens de voorziene periodieke keuringen van het voertuig

3. wanneer een LPG-installatie wordt gedemonteerdIdentificatie van de installatie

Boven het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest en het vorige keuringsbewijs moeten de volgende extra gegevens worden voorgelegd tijdens de autokeuring:

Dit attest levert het bewijs dat uw installatie werd geplaatst door een erkende installateur volgens de gangbare veiligheidsnormen.


Mechanische staat en werking van de installatie

Nadien zal de inspecteur overgaan tot de controle van de gelijkvormigheid van de installatie, de montage en de gasdichtheid. Vooral de volgende elementen zullen gecontroleerd worden:

  • het LPG-reservoir en de toebehoren ervan (elektrische dienstkraan, vulklep op 80%, ...)
  • de gasdichte doos
  • de leidingen
  • de LPG-vulaansluiting
  • de LPG-leidingen onder druk
  • de benzine-afsluitklep
  • de LPG-afsluitklep
  • de ontspanner-verdamper
  • de gas-luchtmenger
  • de gas-benzinekeuzeschakelaar


LPG-vignet 

De voertuigen die voldoen aan de veiligheidsnormen zijn herkenbaar aan het LPG-vignet dat op de voorruit wordt gekleeft op het einde van de keuring.


Vergoeding « LPG/CNG-keuring »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

Herinnering ! Voor een LPG/CNG-keuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.


Erkende LPG-installateurs

Raadpleeg de lijst van de erkende LPG-installateurs.