GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Europese kentekenplaat

 

Keuring van het identificatieteken van de reproductie van de kentekenplaat


Vanaf 01 juni 2012 wordt van alle voertuigen, met inschrijvingsdatum vanaf 15 maart 2012, systematisch het identificatieteken van de reproductie van de kentekenplaat gecontroleerd. Alle geldige identificatietekens zijn in een overzicht opgenomen die u hier kan raadplegen.

 


Nieuwe europese kentekenplaat

Vooraleer te mogen rijden op de openbare weg moeten alle motorvoertuigen (en opleggers met een Maximaal Toegelaten Massa boven 750 kg) ingeschreven worden in het repertorium van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen).plaque EU

Sinds 16 november 2010 is de nieuwe Europese kentekenplaat van kracht. Voor meer informatie kunt u de brochure raadplegen. Sinds januari 2012 is het bedrag van de retributie voor een nieuwe kentekenplaat 30 euro. De vermelding «20 euro» in de brochure moet dus gelezen worden als «30 euro».

 

Voor inlichtingen betreffende de inschrijvingsaanvraag, de kentekenplaat, het inschrijvingsbewijs :

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
(DIV) Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen
CITY ATRIUM
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel: 02/277.30.50