GOCAVLAANDEREN

GOCA VL GROEPERING VAN DE VLAAMSE ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Kwaliteitsdoelstellingen

ONAFHANKELIJKHEID| OBJECTIVITEIT| PROFESSIONALISME| KWALITEIT| UNIFORMITEIT


De onafhankelijkheid van de sector ten opzichte van zowel autorijscholen als garages blijft één van de beste garanties voor een objectieve evaluatie van de technische toestand van een voertuig en van de rijvaardigheid van de kandidaat-bestuurders.

De uniformiteit binnen de sector is ook een noodzaak om een dienst van hoogstaande kwaliteit te kunnen bieden aan de klanten. In 1999 behaalden de leden-ondernemingen en GOCA de ISO 9001-cerificatie voor de afdeling autokeuring. Voor de afdeling rijbewijs was dit ook een feit in 2007. Zo hebben de leden-ondernemingen aangetoond dat ze dankzij een allesomvattende benadering systematisch een kwaliteitsprodukt afleveren. De certificatie wordt jaarlijks door een opvolgingsaudit opgevolgd en wordt om de drie jaar hernieuwd via een hercertificatieprocedure.

Deze uniformiteit wordt des te meer benadrukt door het gevoerde aanwervings- en opleidingsbeleid. De selectievoorwaarden voor het personeel zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit, waardoor het noodzakelijke niveau aan professionalisme in de sector wordt gehandhaafd.


Objectifs GOCA