GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Definitie categorie

 

De technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen variëren naargelang de categorie waartoe ze behoren.

 

Autocars en autobussen zijn voertuigen van de categorie M2 en M3 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van personen die, zonder inbegrip van de zetel van de bestuurder, meer dan acht zitplaatsen bevatten, en met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) onder (M2) of boven (M3) 5 ton.

bus