GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Definitie categorie

camion


De technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen variëren naargelang de categorie waartoe ze behoren.

 

Zware bedrijfsvoertuigen zijn voertuigen van de categorie N2, N3, O2, O3 en O4 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van goederen.

 


De vrachtwagens en trekkers voor opleggers van de categorie N worden opgedeeld in de volgende subcategorieën:
• categorie N2: Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3,5 ton en ≤ 12 ton
• categorie N3: Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 12 ton

 

De opleggers en aanhangwagens van de categorie O worden opgedeeld in de volgende subcategorieën:
• categorie O2: Maximaal Toegelaten Massa boven 0,75 ton maar onder 3,5 ton
• categorie O3: Maximaal Toegelaten Massa boven 3,5 ton maar onder 10 ton
• categorie O4: Maximaal Toegelaten Massa boven 10 ton