GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Definitie categorie

ut
De technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen variëren naargelang de categorie waartoe ze behoren.

 

Lichte bedrijfsvoertuigen zijn voertuigen van de categorie N1 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van goederen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) kleiner dan of gelijk aan 3,5 ton.